Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 – sekce D – Městské inženýrství – webinář

VODA 2020 – sekce D – Městské inženýrství – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

Webinář sekce D je pořádán v úterý 16. 11. 2021 od 14 do 18:00 hodin a bude se věnovat městskému inženýrství.

Vložné:
Standardní: 500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 250 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

REGISTRACE NA WEBINÁŘ


Hlavní odborné téma – program akce:

Sekce D: Městské inženýrství

 • Městské inženýrství, facility management a BIM Nakládání s dešťovými vodami v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
 • Zadržení dešťových vod v městském prostředí a rostlé zástavbě – příklad z praxe, Ing. Josef Filip, Ph.D.
 • Řízení rizik inženýrských sítí z pohledu městského inženýra, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
 • Revitalizace nábřeží řeky Ostravice – „Řeka jako místo k odpočinku“, Ing. Kateřina Helekalová
 • Digitální technická mapa a BIM – nezbytnost při správě a provozu systémů pro zásobování pitnou vodou, Ing. Michal Faltejsek
 • Hodnocení městských vodárenských sítí – případová studie, Ing. Marek Teichmann, Ph.D.
 • Voda v rekultivované krajině, Ing. Jiří Leitgeb, CSc.
 • Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSSI - Amela Abadžić, abadzic@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: WEBMASTER@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
16. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hodiny)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 15. 11. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Termín