Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 – sekce E – Hydroizolace – webinář

VODA 2020 – sekce E – Hydroizolace – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

Webinář sekce E je pořádán ve středu 19. 5. 2021 od 14 do 18 hodin a bude se věnovat ochraně staveb před nežádoucím působením vody. Připravila jej Česká hydroizolační společnost, odborná společnost ČSSI (ČHIS).

Vložné:
Standardní: 500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 250 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ


Hlavní odborné téma – program akce:

Sekce E: Ochrana staveb před nežádoucím působením vody
Garant: Ing. Luboš Káně, Ph.D., ČHIS

 • Úvodní slovo předsedy České hydroizolační společnosti, Ing. Luboš Káně, Ph.D.
 • Návrh ochrany stavby před nežádoucími účinky vody a vlhkosti podle kritérií spolehlivosti, Ing. Luboš Káně, Ph.D.
 • Navrhování a provádění hydroizolace z asfaltových pásů ve vztahu ke směrnici ČHIS 01, Ing. Ivan Misar, Ph.D.
 • Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních souvrství, Ing. Roman Vomlel
 • Střechy s dostatečnou hydroizolační spolehlivostí, Ing. Marek Novotný, Ph.D.
 • Poruchy provozní střechy obytného souboru a následná oprava, Ing. Lukáš Janík
 • Aspekty provádění parozábran v lehkých skladbách šikmých střech, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.
 • Vlhkostní poruchy fasády se skládaným pláštěm, Ing. Jan Matička
 • Realizace netradiční fasády s povlakem na přístavbě v areálu DOX, Ing. Richard Rothbauer
 • Drenáže pozemních staveb a systémy pro hospodaření s dešťovou vodou, Ing. Antonín Žák, Ph.D.
 • Diskuze

Předpokládané termíny dalších sekcí:

Datum Čas Název
15. 6. 2021 od 14:00 Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
21. 9. 2021 od 14:00 Sekce F: Geotechnika
19. 10. 2021 od 14:00 Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
16. 11. 2021 od 14:00 Sekce D: Městské inženýrství
30. 11. 2021 od 14:00 Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech

Termíny a časy se mohou měnit.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSSI - Amela Abadžić, abadzic@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 5. 2021 od 14 hod. (délka trvání 4 hodiny)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín