Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 – sekce F – Geotechnika – webinář

VODA 2020 – sekce F – Geotechnika – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

Webinář sekce F je pořádán v úterý 21. 9. 2021 od 14 do 17:00 hodin a bude se věnovat interakcím geotechnických konstrukcí s podzemní a povrchovou vodou.

Vložné:
Standardní: 500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 250 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

REGISTRACE NA WEBINÁŘ


Hlavní odborné téma – program akce:

Sekce F: Geotechnika

  • Úvod do problematiky – prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
  • Zakládání staveb – Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody - Ing. Jan Kos, CSc.
  • Zemní konstrukce vodních staveb - Nároky na zemní konstrukce vodních staveb z pohledu mezních stavů - prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
  • Podzemní stavby – Technologie ražby ve zvodnělém prostředí - doc. Ing. Dr. Jan Pruška
  • Environmentální geotechnika - Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží - Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

Předpokládané termíny dalších sekcí:

Datum Čas Název
19. 10. 2021 od 14:00 Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
16. 11. 2021 od 14:00 Sekce D: Městské inženýrství
30. 11. 2021 od 14:00 Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech

Termíny a časy se mohou měnit.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSSI - Amela Abadžić, abadzic@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: WEBMASTER@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 9. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hodiny)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 20. 9. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Termín