Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 - stavba a voda – webinář

VODA 2020 - stavba a voda – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020ANOTACE: Webinář VODA 2020 – Stavba a voda představí tematické sekce stejnojmenné konference, která byla z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem přesunuta na 7. – 8. 6. 2021. Součástí webináře je moderovaná odborná diskuse.

Konferenci i webinář pořádá Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Konference i webinář jsou určeny také odborné veřejnosti. Odkaz pro přihlášení je uveden níže.

Neoddiskutovatelným faktem je, že je člověk na vodě životně závislý, nicméně ne vždy si plně uvědomuje dopady svého chování v krajině a mírou zásahů do ní. Důsledky některých krajinných úprav spojených často i s vodohospodářskými stavbami a zásadní změnou odtokových poměrů. Snahou příspěvku je poukázat na nutnost koncepčního přístupu k zásahům do krajiny s cílem zvýšení její retenční schopnosti, dále pak nutnost účelné a cílené úpravy hydrografické sítě v ČR s cílem skloubit technický a přírodě blízký přístup k nakládání vodou.

Program:

 • 15:00 Úvod do webináře
 • 15:10 Přednáška Sekce A - Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - Člověk, voda, krajina - koncepce a účelnost
 • 15:35 Přednáška Sekce B - Ing. Jiří Rosický - Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze
 • 16:00 Přednáška Sekce C - Ing. arch. Jan Vrana -  Příběh Aquaparku Olomouc
 • 16:25 Přednáška Sekce D - Ing. Marek Teichmann, Ph.D. - Městské inženýrství a voda
 • 16:50 Přednáška Sekce E - Ing. Luboš Káně, Ph.D. - Zadržování vody na pozemku vs. ochrana spodní stavby před vodou
 • 17:15 Přednáška Sekce F
 • 17:40 – 18:00 Závěr webináře

Témata přednášek a jména přednášejících budou doplněna později.

TERMÍN KONÁNÍ:
20. 10. 2020, od 15 hod. (délka trvání cca 3 hod.)


ORGANIZACE WEBINÁŘE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

TECHNICKÉ INFORMACE A POŽADAVKY:

Technicky zajišťuje:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)

 • Datová linka: >1 Mb ⁄ s
 • Audio vybavení: reproduktory ⁄ sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Přihlášení pro odbornou veřejnost


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 19. 10. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
166
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003956 Ing. Karel Přibyl
2 0000836 Pavel Jenčík
3 0005482 Ing. Tomáš Leiss
4 0008590 Ing. Martin Jakoubek
5 0013668 Ing. Martin Fiury
6 0006470 Ing. Pavel Hubínek
7 0004880 Ing. Miroslav Havranec
8 0005881 Ing. Richard Motyčka
9 0500632 Ing. Josef Ježek
10 0601652 Ing. Monika Kopecká
11 1006551 Ing. Petr Málek
12 1103950 David Pšenko
13 0013351 Ing. Ondřej Vít
14 1202333 Radovan Macourek
15 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
16 1301944 Miroslav Večerka
17 0101674 Pavel Běle
18 0014455 Ing. František Betlach
19 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
20 1104054 Libor Drahoňovský
21 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
22 0500348 Ing. Aleš Vacek
23 0012295 Ing. Přemysl Vodička
24 0009651 Ing. Luboš Soukup
25 0701039 Ing. Marcel Ošlejšek
26 1100286 Dagmar Lančová
27 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
28 1101187 Ing. Radim David
29 0101680 Irena Randusová
30 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
31 0013377 Ing. Jan Vondra
32 0601454 Ing. Jan Černý
33 1003541 Ing. Barbora Kopecká
34 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
35 1400688 Ing. Lukáš Petr
36 1103020 Ing. David Sedláček
37 1201543 Petr Zdráhal
38 0201883 Ing. Kateřina Boříková
39 1001945 Ing. Zbyněk Holešovský
40 1202030 Ing. Jan Gažar
41 0701297 Ing. Monika Baráková
42 1202310 Ing. Marek Pavel
43 0700675 Jiří Bartoň
44 0013935 Ing. Josef Zikeš
45 0101867 Miroslav Borovanský
46 0013821 Ing. Michal Vozábal
47 0008914 Ing. David Štochl
48 0008328 Ing. Ladislav Licek
49 0011644 Ing. Jiří Křivský
50 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
51 1006185 Ing. Martin Stejskal
52 0201002 Otta Bartůněk
53 0011075 Ing. Martin Liška
54 0012797 Ing. Libor Kouřík
55 0009541 Ing. Karel Kozel
56 0401827 Ing. Petr Kádě
57 0201776 Marcela Hořeňovská
58 1302034 Daniel Boucník
59 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
60 0009660 Ing. Jiří Pavelka
61 1300078 Ing. Petr Nykodým
62 1302208 Ing. Mirko Ingr
63 1201231 Ing. Luděk Ježek
64 0102449 Ing. Alena Pinkerová
65 1104060 Ing. Aleš Kytnar
66 0300801 Ing. Pavel Korima
67 0012013 Miroslava Doležalová
68 1103753 Ing. Jana Kalužíková
69 0102309 Ing. Věra Slunečková
70 1102737 Ing. Jan Gemela
71 1102643 Vratislav Bajgar
72 1004034 Ing. Pavel Mrňa
73 1005195 David Novák
74 1006622 Luděk Zabloudil
75 1005375 Ing. Petr Široký
76 1103633 Bc. Pavel Němčanský
77 1006534 Ing. Pavel Kocanda Ph.D.
78 1003636 Ing. Vladimír Fouček
79 0001925 Ing. Radim Jiskra
80 1301674 Ing. Josef Truksa
81 0011953 Ing. Richard Truxa
82 1006252 Ing. Josef Vávra
83 0010296 Ing. Ivo Oves
84 0002314 Ing. Jan Voslář
85 0102032 Ing. Milan Vávra
86 0008569 Ing. Martin Butor
87 1103307 Ing. Miroslav Švajda
88 3000176 Ing. Šimon Stupák
89 0602395 Ing. Martina Konášová
90 0300158 Ing. Jan Hruška
91 1101748 Josef Zahel
92 0602412 Pavel Víša DiS.
93 1300055 Ing. Karol Harár
94 0013915 Ing. Josef Šálek
95 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
96 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
97 0009820 Ing. Petr Kuba
98 1201593 Ing. Ivo Vzatek
99 0400974 Ing. Martin Motlík
100 1100192 Ing. Aleš Ryšán
101 0014205 Ing. Michal Drozd
102 1006996 Bc. Miroslav Dobrovolný
103 1006621 Ing. Miroslav Patočka
104 1006726 Ing. Věra Krupanská
105 0201779 Ing. Lucie Krupičková
106 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
107 0013045 Ing. David Mareček
108 1104154 Ing. Šárka Maděřičová Ph.D.
109 1005487 Ing. Michal Kosňovský
110 1003401 Ing. Michal Gregor
111 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
112 0100939 Jaroslav Šimek
113 1004014 Ing. Jana Ocásková
114 0102573 Ing. Ondřej Balihar
115 1005094 Ing. Gabriela Nováková
116 0002103 Ing. Miroslav Paták
117 0000786 Ing. Petr Dudík
118 0600674 Ing. Radko Novotný
119 0201972 Petr Zajíc
120 1004864 Ing. Milan Cifr
121 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
122 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
123 0013566 Ing. Ján Škripko
124 1004424 Ing. Milan Pokorný
125 0400509 Ing. Pavel Slabyhoud
126 0401560 Milan Pazdera
127 1101679 Jaroslav Tomáš
128 0500868 Ing. František Zikuda
129 0013593 Ing. Mikuláš Exner
130 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
131 0602695 Ing. Martin Oliva
132 0401142 Milan Strauss
133 1200720 Ing. Miroslav Novák
134 1001908 Ing. Eva Janáčková
135 1103630 Ing. Jana Turečková
136 0601517 Ing. Milan Kunert
137 1103976 Ing. Jan Chalcař
138 1200129 Ing. Jiří Otrusina
139 0400138 Ing. Jiří Zima
140 1006212 Ing. Dominika Schubertová
141 0600428 Ing. Věra Kindlová
142 1104019 Pavel Norek
143 0701178 Ing. Přemysl Socha
144 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
145 0501126 Ing. Petr Olyšar
146 0003863 Ing. Vladimír Veselý
147 1201778 Ing. Radim Dostál
148 1201515 Ing. Kamil Skala
149 1200167 Ing. Petr Horčička
150 0201519 Ing. Jiří Růžička
151 0601237 Otto Holubec
152 0009748 Ing. Milada Klimešová Ph.D.
153 0007455 Ing. Martin Vinš
154 1006540 Ing. Jakub Hajn
155 0010589 Ing. Martin Vaníček Ph.D.
156 0014486 Ing. Michal Netík
157 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
158 1301844 Ing. Tomáš Macík
159 0500867 Ing. Petr Mocák
160 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
161 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
162 0011432 Ing. Lubomír Krov Ph.D.
163 0014290 RNDr. Karel Sosna Ph.D.
164 0008506 Ing. Luboš Káně