Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodní audity aneb jak efektivně hospodařit s vodou - seminář

Vodní audity aneb jak efektivně hospodařit s vodou - seminář

Anotace a program akce: 

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou a recyklace vod v intravilánu.

Ukázkové případy vodních auditů včetně výpočtů návratností případných opatření.

Aktuální dotační tituly pro HDV a recyklaci.

Technologie recyklace šedých vod, její úskalí a technické náležitosti.

Program: 

 • vysvětlení významu a obsah vodního auditu;
 • vodní zdroje, kde je voda využívaná;
 • spotřeba vody, kde a jak můžeme šetřit s vodou;
 • topografie místa;
 • jak se chovat při nakládání s vodou;
 • identifikace možných rizik;
 • návrh inovativních opatření;
 • náklady na zefektivnění hospodaření s vodou;
 • výpočet návratnosti investic;
 • možnosti dotace MPO;
 • recyklace šedých vod;
 • dělení šedých vod a jejich vlastnosti;
 • Oddělení a využití šedých vod;
 • dimenzování akumulačních nádrží.

Přednášející: Jan Němeček, vodní audity. Jan Vacek, recyklace šedých vod.

Termín: 13. 12. 2023 od 13 hodin (předpokládaný závěr v 16 hodin)

Místo konání: ČKAIT OK Zlín, třída Tomáše Bati 190, Zlín

Organizátor: ČKAIT OK Zlín, 577 431 318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vstup pro neautorizované osoby - administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč, pro studenty odborných stavebních škol vstup bez poplatku. Více informací k přihlášení u organizátora akce.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1301691 Ing. Dušan Novotný
3 1302317 Ing. Josef Vančura