Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodní audity aneb jak efektivně hospodařit s vodou - webinář

Vodní audity aneb jak efektivně hospodařit s vodou - webinář

Anotace a program akce: 

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou a recyklace vod v intravilánu.

Ukázkové případy vodních auditů včetně výpočtů návratností případných opatření.

Aktuální dotační tituly pro HDV a recyklaci.

Technologie recyklace šedých vod, její úskalí a technické náležitosti.

Program: 

 • vysvětlení významu a obsah vodního auditu,
 • vodní zdroje, kde je voda využívaná,
 • spotřeba vody, kde a jak můžeme šetřit s vodou,
 • topografie místa,
 • jak se chovat při nakládání s vodou,
 • identifikace možných rizik,
 • návrh inovativních opatření,
 • náklady na zefektivnění hospodaření s vodou,
 • výpočet návratnosti investic,
 • možnosti dotace MPO,
 • recyklace šedých vod,
 • dělení šedých vod a jejich vlastnosti,
 • oddělení a využití šedých vod,
 • dimenzování akumulačních nádrží.

Přednášející: Jan Němeček - vodní audity. Jan Vacek - recyklace šedých vod.

Termín: 13. 12. 2023 od 13 hodin (předpokládané ukončení v 16 hodin)

Organizátor: Oblastní kancelář ČKAIT Zlín, zlin@ckait.cz, 577 431 318

Technické zajištění: Středisko informačních technologií ČKAIT, e-mail: webmaster@ckait.cz, 227 090 218

Technické informace a požadavky:

 • adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním,
 • datová linka: >1 Mb/s,
 • audio vybavení: reproduktory/sluchátka,
 • webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5.

Webinář je možné shlédnout i se zpožděným začátkem a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne, chat však již nebude přístupný.

Akreditace CŽV ČKAIT: Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Uzávěrka přihlášek je 12. 12. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Pro autorizované osoby bez poplatku. Pro neautorizované osoby administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč, pro studenty odborných stavebních škol vstup bez poplatku.

Více informací k přihlášení u organizátora akce.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013566 Ing. Ján Škripko
2 0013257 Ing. Petr Müller
3 0014879 Ing. Jan Hlom
4 0500632 Ing. Josef Ježek
5 0003377 Jakub Rybář
6 0009562 Ing. František Bartoš
7 1302539 Tomáš Wolf
8 0501207 Vít Koudelka
9 0012137 Petr Hufeisl
10 1006510 Ing. Michaela Benešová
11 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
12 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
13 0012876 Ing. Michal Fott
14 1102643 Vratislav Bajgar
15 1104263 Ing. Martin Venclík
16 1102005 Alena Kasanová
17 0501450 Ing. Jakub Plechatý
18 3000372 Ing. Peter Fiam
19 0013668 Ing. Martin Fiury
20 0102051 Miroslav Běle
21 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
22 0401827 Ing. Petr Kádě
23 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
24 1006709 Ing. Daniel Brázda
25 1001945 Ing. Zbyněk Holešovský
26 1104488 Ing. Veronika Hadačová
27 0008402 Ing. Richard Beneš
28 0501368 Ing. Věra Vanerová
29 0014263 Ing. Miroslav Cőlba
30 0101867 Miroslav Borovanský
31 1201251 Ing. Luděk Cekr
32 3000034 Ing. Oto Sova
33 0014622 Ing. Aleš Bártl
34 0601358 Ing. Irena Chmelařová
35 1006106 Ing. Jan Máca
36 0011953 Ing. Richard Truxa
37 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
38 0015290 Ing. Jakub Maleček
39 0010699 Tomáš Pilík DiS.
40 0010220 Ing. Martina Drbalová
41 0602031 Ing. Jan Šafář
42 0007864 Ing. Karel Vácha
43 0004997 Ing. Aleš Voženílek
44 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
45 1400764 Ing. Josef Jágr
46 1006294 Ing. Jaroslav Škola
47 0014718 Ing. Jan Prchal
48 0011878 Ing. Jiří Plánička
49 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
50 0009541 Ing. Karel Kozel
51 1301616 Ing. Martin Machulka
52 1003636 Ing. Vladimír Fouček
53 0013045 Ing. David Mareček
54 0700911 Ing. Jaroslava Petrželová
55 0101168 Martin Kolouch
56 1006558 Ing. Karel Bursík
57 0010598 Josef Vencl
58 0402420 Jaroslav Tesařík
59 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
60 0013638 Ing. Zdeněk Nový
61 0000836 Pavel Jenčík
62 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
63 0014322 Ing. Jakub Horner
64 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
65 1301834 Ing. Pavlína Štachová
66 0602872 Ing. Jiří Kaplan
67 1301844 Ing. Tomáš Macík
68 0008569 Ing. Martin Butor
69 1004108 Ing. Milan Zámečník
70 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
71 0600389 Petr Bártík
72 0014703 Ing. Daniel Picka Ph.D.
73 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
74 1301644 Ing. Luděk Onderka
75 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
76 0602806 Ing. Eva Valterová
77 0401252 Jiří Martinec
78 0202273 Ing. Petr Šneberger
79 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
80 0014337 Ing. Jan Gallia
81 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
82 0100537 Ing. Vladimír Konrád
83 1103097 Ing. Petr Ščotka
84 0501382 Ing. Michal Souček
85 1302282 Ing. Martin Šeďa
86 1003302 Ing. Pavel Binka
87 1007479 Ing. Veronika Piškulová
88 1202446 Ing. Markéta Feixová
89 0011556 Ing. Richard Laššák
90 0401049 Ing. Renáta Formánková
91 0000641 Ing. Jana Hejnalová
92 0015129 Ing. Anastasia Ignatyeva
93 0010203 RNDr. Pavel Špaček
94 1005487 Ing. Michal Kosňovský
95 1002628 Lubomír Daníček
96 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
97 1000392 Ing. Miloš Černý
98 0102377 Ladislav Pikl
99 1200407 Ing. Libuše Kujová
100 1201746 Ing. Martin Černý
101 0602720 Ing. Jan Hejcman
102 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
103 0014978 Ing. Daniel Kushpil
104 0015086 Ing. Jaromír Jirků
105 0501493 Ing. Michal Bartoš
106 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
107 0010196 Josef Marek
108 0301604 Sylva Kubová
109 1103002 Ing. Dana Pánková