Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodní zákon v současné právní úpravě - seminář

Vodní zákon v současné právní úpravě - seminář

Přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Anotace: Zákon č. 254/2002 Sb. o vodách a o změně některých zákonů byl více jak třicetkrát novelizován. Poslední novela zákonem č. 544/2020 Sb. účinná od 1.2.2021 významně mění vztahy k vodním dílům, postupy vodoprávních úřadů, povinnosti projektantů vodních děl.

Program:

  • Základní povinnosti vlastníků vodních děl
  • Vodní díla a terénní úpravy na ohlášení
  • Nakládání s vodami
  • Technickobezpečnostní dohled
  • Posuzování vlivu záměrů na vodní útvary
  • Ochrana před suchem

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha2, Sokolská 15

Datum konání: 1.11.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01112021, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 18.10.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013668 Ing. Martin Fiury
2 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler
3 0012943 Ing. Lucie Brožová
4 0004626 Ing. Zuzana Jeřichová
5 0003515 Zdeněk Voska
6 0014180 Ing. Josef Kuchař
7 0007615 Ing. Olgerd Pukl
8 0011757 Ing. Lukáš Jaroš