Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výběrová řízení na místa zkušebních komisařů

Výběrová řízení na místa zkušebních komisařů

Na řádném zasedání AR dne 11. 5. 2005 byla diskutována otázka výběru komisařů pro zkušební komise, které zajišťují autorizační zkoušky pro jednotlivé autorizační obory. Výsledkem obsáhlé diskuze byl závěr, že při výběru zkušebních komisařů by měla být zohledněna skutečnost, že v současné době je v řadách ČKAIT řada vynikajících a zkušených odborníků, kteří působí na současném stavebním trhu s velmi dobrými výsledky. Na základě těchto závěrů bylo dohodnuto, že je žádoucí zveřejnit potřebu obsazení zkušebních komisí odborníky z řad členské základny ČKAIT. Předseda AR byl pověřen, aby zajistil zveřejnění inzerátu v nejbližším čísle Z + i, kterým by byla členská základna informována o podmínkách výběru pro personální obsazení zkušebních komisí pro budoucí funkční období, počínaje rokem 2006.

Předseda Autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vypisuje výběrová řízení na místa zkušebních komisařů do zkušebních komisí pro obory:
 • pozemní stavby,
 • dopravní stavby,
 • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
 • mosty a inženýrské konstrukce,
 • technologická zařízení staveb,
 • technika prostředí staveb,
 • statika a dynamika staveb,
 • městské inženýrství,
 • geotechniky,
 • požární bezpečnost staveb,
 • stavby pro plnění funkcí lesa,
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., a č. 224/2003 Sb.

Funkční období od 1. 1. 2006. Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, odborná praxe min. 10 let v oblasti projektování nebo realizace staveb, profesionální kvality, morální bezúhonnost, pedagogická praxe vítána.

Přihlášky s kopiemi dokladů o dosaženém VŠ vzdělání, popř. o udělení vědeckých a pedagogických hodností, profesním životopisem a přehledem odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti, zašlete nejpozději do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Sokolská 15, 120 00 Praha 2.

Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
předseda Autorizační rady ČKAIT
12. 07. 2005