Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výběrové řízení na FA ČVUT

Výběrové řízení na FA ČVUT

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků (profesorů nebo docentů, popř. odborných asistentů *) :
 1. Ústavu stavitelství I (Ú 15123)
 2. Ústavu průmyslového designu (Ú 15150)
 3. Ústavu výtvarné tvorby (Ú 15111) s výukou VT pro všechny obory FA.
Nástup: ad 1) od 1. 7. 2014, ad 2) a 3) od 1. 9. 2014. Požadavky:
 • magisterské VŠ vzdělání v oboru
 • jmenování profesorem nebo docentem v oboru (*u uchazeče bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení po nástupu)
 • řídící a organizační schopnosti
 • min. 5 let odborné praxe v oboru, profesionální kvality
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 • občanská bezúhonnost, předpoklady pro výkon funkce dle zákona 451/1991 Sb.
Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:
 • písemně zpracovanou představu o koncepci rozvoje ústavu
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti
 • ukázky několika stěžejních prací
 • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
 • kopii výpisu z trestního rejstříku.
Doklady dle zákona 451/1991 Sb. předloží vyzvaní uchazeči v průběhu výběrového řízení. Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno v celostátním vydání MF Dnes v úterý 22. 4. 2014. Posledním dnem pro zaslání přihlášek je čtvrtek 22. 5. 2014.
23. 04. 2014