Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výbušné atmosféry - seminář

Výbušné atmosféry - seminář

Přednášející: Ing. Helena Bydžovská

Anotace:  Úvod do problematiky stanovení prostoru, požadavky  na el. zařízení prostorech s neb. výbuchu (ATEX), ČSN EN 60079-10 ed. 2 – Určování nebezpečných prostorů, ČSN EN 60079-14 ed. 4 – návrh, výběr a zřizování el. instalací

 

Program: 

  1. Úvod do problematiky,
  2. Odborná terminologie související s problematikou ATEX prostorů,
  3. Stanovení rizik, ochranná opatření k zabránění vzniku ATEX, podmínky el. instalace v ATEX prostředí, postup návrhu instalace elektro,
  4. Dotazy a diskuse

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 2.3.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 02032023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
2 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
3 1006307 Ing. Zuzana Nohelová
4 1302289 Ing. Petr Formánek
5 0013878 Ing. Petr Hubáček
6 0100932 Ing. Pavel Vilímek