Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské komory za rok 2020

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské komory za rok 2020

Představenstvo ČKAIT a členové hodnotící komise soutěže o Cenu Inženýrské komory v čele s jejím předsedou Ing. Pavlem Pejchalem, CSc., se rozhodli, že vzhledem k celkové situaci v souvislosti s nemocí COVID 19 způsobené koronavirem a nemožností se shromažďovat, vyhlásí XVII. ročník Ceny Inženýrské komory formou této tiskové zprávy.

Dne 26. května 2020 vyhlašujeme XVII. ročník Ceny Inženýrské komory, aby přihlašovatelé z řad autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT (více než 31 000 členů) měli dostatek času k přípravě, vyplnění přihlášek a odevzdání všech podkladů do uzávěrky této soutěže, tj. do 31. října 2020.

Cena Inženýrské komory se každoročně vyhlašuje na jarním Shromáždění delegátů ČKAIT, které se tento rok nekonalo a bylo přeloženo na září 2020.

Vítězové pro rok 2020 (ročník XVI.) byli veřejnosti oznámeni prostřednictvím tiskové zprávy ČKAIT s názvem XVI. ročník Ceny Inženýrské komory z 6. dubna 2020 – https://www.ckait.cz/vitezove-xvi-rocniku-ceny-inzenyrske-komory-za-rok-2019 .

Podmínky soutěže, formuláře a podrobné informace jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a na oficiálních stránkách Komory.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

27. 05. 2020