Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2019

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2019

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019

Královéhradecký kraj ve spolupráci
s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové

vypisuje 16. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

PROPOZICE SOUTĚŽE VIZ PŘÍLOHA

11. 03. 2019