Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020
Královéhradecký kraj
ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové

vypisuje
17. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

Další podrobnosti viz příloha

07. 02. 2020