Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení výsledků Ceny ČKAIT Plzeňského kraje 2019

Vyhlášení výsledků Ceny ČKAIT Plzeňského kraje 2019

Letošní porota vybrala ze tří nominovaných staveb jako vítězný inženýrský návrh  

Bytový dům Kreuzmannova.

Jedná se o konverzi nevyužívané tělocvičny na moderní bytový dům v Kreuzmannově ulici v Plzni. Jde o návrh od autorizovaného inženýra Ing. Oldřicha Dienstbiera (firma A.D.S. Rokycany s.r.o.) a jeho kolegů Ing. arch. Davida Petra (architektonický návrh) a Ing. Tomáše Říhy (vypracování projektové dokumentace).  

Ocenění bylo autorům předáno na slavnostním vyhlášení výsledků Stavby roku Plzeňského kraje v Měšťanské besedě v Plzni dne 8. 9. 2020. Bližší informace se dočtete v čísle 5/2020 firemního časopisu Z+i.

Velmi děkujeme panu inženýru Martinu Čapkovi za přihlášení ekologické stavby „Chatička Sušice – zahrádkářská osada pod Svatoborem“ a rovněž panu Vítězslavu Havlíčkovi z firmy EUROVIA CS, a.s., za přihlášení realizované úpravy křižovatky komunikace „I/26 – Střelice“ (na propojení Plzeňského kraje se Spolkovou republikou Německo).

Těšíme se na Vaše přihlášky do XI. ročníku soutěže.

05. 10. 2020