Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 17. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2020

Vyhodnocení 17. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2020

Představenstvo schválilo na návrh poroty udělit Ceny Inženýrské komory 2020 v 17. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení: 

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  • Ing. Petr Chytil
  • Ing. Radek Lukeš
  • Ing. Čestmír Novotný
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Karel Vaverka

Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

 

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla představenstvu ČKAIT a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2020 takto:

 

Spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem

Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Spolupráce: Ing. Petra Bařinová, KO-KA s.r.o., Ing. Václav Stach, KO-KA s.r.o.

KO-KA s.r.o

 

 

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN

Ing. Karel Šolc

Spolupráce: projektant: Ing. Jiří Martínek S.I.S., spol. s r.o.

S.I.S. spol. s r.o.

 

 

Rezidence Park Masarykova

Radek Kotrč

Spolupráce: Ing. arch  Radim Kousal, Ing. arch Tomáš Rudolf, Ing. arch Richard Černý, Ing. arch Jana Jachanová

SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

 

 

Hodnotící komise navrhuje zvláštní ocenění poroty:

 

Třídicí a výrobní linka topných směsí

Ing. Zdeněk Hrůza

Spolupráce: Ing. Libor Man

RPS Ostrava a.s.

 

 

 Cena veřejnosti 2020

Bytový dům Kreuzmannova

Ing. Oldřich Dienstbier

Spolupráce: Ing. arch. David Petr, Ing. Tomáš Říha

A.D.S. Rokycany s.r.o.