Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 18. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2021

Vyhodnocení 18. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2021

Představenstvo schválilo na návrh poroty udělit Ceny Inženýrské komory 2021 v 18. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení: 

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  • Ing. Petr Chytil
  • Ing. Radek Lukeš
  • Ing. Čestmír Novotný
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Karel Vaverka
  • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

 

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, své návrhy na ocenění předala představenstvu a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2021 takto:

 

Orbita – Kotelna Park Radlice

Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa

přihlašovatel: Ing. Petr Blažka (0005705) - projektant

stavební část a koordinace profesí: DELTAPLAN s.r.o. – Ing. Petr Blažka, Ing. arch. Petr Jón, Ing. Miloš Keltner

stavebně-konstrukční řešení: STATIC BUREAU PRAHA s.r.o. – Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (0010590), Bc. Anežka Suchá, Bc. Robin Blažek, Bc. Radim Hainc, Ing. Ivan Píša (0000520)Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská

Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská

přihlašovatel: Ing. David Berger (1004726) - hlavní projektant

projekt: PK OSSENDORF, s.r.o. – Ing. David Berger – hlavní projektant, Ing. Michal Zhoř (1006336), Ing. Marta Řeřuchová (1004912), Dopravoprojekt Brno a.s. – Ing. Pavel Müller (1002386), Ing. Jiří Šťastný, VIAPONT s.r.o. – Ing Martin Drnec (104498), Amber Engeneering – Ing. Jan Rožek (1004536), Ing. Jiří Rožek (1000792)

architektonické řešení: Ing. arch. Jindřich KaněkVodní svět Velké Karlovice

Vodní svět Velké Karlovice

přihlašovatel: Ing. David Blažek (1302318) - generální zhotovitel stavby

projekt: PROJEKTinvest, s.r.o., CUBE DESIGN s.r.o. – Ing. Radovan ValentaRestaurace a pivovar Solnice

Restaurace a pivovar Solnice

přihlašovatel: Ing. Lubor Gregora (0100846) - generální projektant

projekt: Ateliér Heritas – Ing. Lubor Gregora – hlavní projektant, Ing. Jana Pincová (0102567) – restaurace Solnice, Ing. Vladimír Jinšík (0102654) – pivovar Solnice, Ing. Martin Kačer (0101830) – statikaRekonverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník

Rekonverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník

přihlašovatel: Ing. Pavel Ježek (0602160) - projektant a technický dozor investora

projekt: Projecticon s.r.o. – Ing. Pavel Ježek, ABM architekti – Ing. arch. Pavel SuchýZvláštní ocenění poroty


Rekonstrukce a modernizace lázeňské kolonády v Luhačovicích

Rekonstrukce a modernizace lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích

přihlašovatel: Ing. Jaromír Kudlák (1301850) - hlavní projektant

projekt: S-projekt plus, a.s. Zlín – Ing. Jaromír Kudlák (1301850) – hlavní projektant, Ing. arch. Mirka Chmelařová – architektonické řešení, Ing. Lenka Lazareva, Ing. Magdalena Kohoutková, Ing. Ladislav Doležal – statika, Jiří Černohorský – restaurátor vitrážíCena veřejnosti 2021


Intenzifikace ČOV Kamenice

Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice

přihlašovatel: Ing. Ondrej Kybast (0007615) - přípravář a stavbyvedoucí

generální projektant: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.