Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 2. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2005

Vyhodnocení 2. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2005

Do II. ročníku soutěže ČKAIT byly přihlášeny přes příslušné OK ČKAIT pouze dva inženýrské návrhy, které splňovaly podmínky soutěže.

Počet pouze 2 přijatých regulérních inženýrských návrhů neumožnil naplnit podmínky "Vyhodnocení soutěže" (čl. 3) a předseda poroty rozhodl nesvolávat hodnotitelskou porotu a nepřistupovat k vlastnímu hodnocení II. ročníku soutěže ČKAIT.

Předseda poroty po předběžném ústním projednání s některými členy poroty doporučil představenstvu ČKAIT v souladu s podmínkami "Vyhodnocení soutěže" (čl. 5) nevyhodnocovat žádný z inženýrských návrhů a v rámci II. ročníku soutěže nevyhlašovat žádné ocenění.

Předseda poroty dále doporučil představenstvu ČKAIT zařadit oba přihlášené inženýrské návrhy do III. ročníku soutěže ČKAIT, tj. do Ceny Inženýrské komory 2006, která byla vyhlášena na SD ČKAIT dne 1. 4. 2006.

Představenstvo ČKAIT na svém zasedání dne 9. 2. 2006 odsouhlasilo návrhy a doporučení předsedy poroty.