Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vypsání soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Vypsání soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví RSS Hradec Králové vypisuje 19. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.

Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

Další podrobnosti viz příloha

02. 03. 2022