Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - seminář zrušen- přednáška bude formou webináře

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - seminář zrušen- přednáška bude formou webináře

Seminář ZRUŠEN. Bude nahrazen webinářem dne 5.11.200 ve 13h. Přihlásit se můžete: https://www.ckait.cz/vyroba-stlaceneho-vzduchu-jako-soucast-technickeho…

 

Přednášející: Ing. Martin Jukl, Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička - firma ATLAS COPCO. Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování sytému stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie, úspory místa a dosažení optimální kvality. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu, nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výstavbě. Program:

  1. Principy stlačování a způsoby zvyšování tlaku vzduchu
  2. Moderní koncepce v konstrukci zařízení pro stlačování a úpravu vzduchu
  3. Kvalita stlačeného vzduchu (ISO8573)
  4. Možnosti dosažení úspor energie při výrobě stlačeného vzduchu
  5. Základní principy projektování kompresorových stanic

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín