Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - seminář - zrušen - přednáška bude formou webináře

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - seminář - zrušen - přednáška bude formou webináře

Seminář ZRUŠEN - přednáška bude formou webináře, přihlásit se můžete zde:  https://www.ckait.cz/vyroba-stlaceneho-vzduchu-jako-soucast-technickeho…

 

OK Praha a IC ČKAIT pořádá seminář: Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB)
Přednášející: Ing. Martin Jukl ,Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička

Anotace - Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Zařízení pro jeho výrobu a dopravu proto musí být součástí všech výrobních budov, v kterých výrobní procesy stlačený vzduch využívají. Výroba a úprava stlačeného vzduchu se významně podílí na spotřebě elektrické energie.
Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí technického zařízení budov. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování sytému stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie, úspory místa a dosažení optimální kvality. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu, nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výstavbě.
Přednáška je vedena formou ppt. prezentace, jejichž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami.

Program

 1. PRINCIPY STLAČOVÁNÍ A ZPŮSOBY ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VZDUCHU
  (základní fyzikální principy stlačování – objemové, dynamické, různé typy kompresorů – pístové, šroubové …)
 2. MODERNÍ KONCEPCE V KONSTRUKCI ZAŘÍZENÍ PRO STLAČOVÁNÍ A ÚPRAVU VZDUCHU
  (nejnovější inovace a trendy – frekvenční měnič, integrované sušiče stlačeného vzduchu, motory s permanentním magnetem, využití kompresního tepla)
 3. KVALITA STLAČENÉHO VZDUCHU (ISO8573)
  (třídy kvality vzduchu a jak jich dosáhnout, různé typy sušiček a jejich principy)
 4. MOŽNOSTI DOSAŽENÍ ÚSPOR ENERGIE PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU
  (způsoby regulace KS, nadřazené řídící systémy, volba velikosti a typu kompresorů, využití odpadního tepla)
 5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ KOMPRESOROVÝCH STANIC
  (návrh sestavy kompresorů a sušičů a jejich instalace, chlazení, vzduchotechnika, potrubí, kondenzát, elektrika, přístup pro potřeby servisu)

https://www.ckait.cz/czv/3386899

 

Místo konání -  Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro
Datum konání - 5.11.2020
Čas konání: 14 – 18 hod.
Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku: Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
0