Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - ZRUŠENO

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) - ZRUŠENO

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU JAKO SOUČÁST TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV (TZB)", který se koná dne 20.10.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Martin JUKL, vedoucí technické podpory, ATLAS COPCO Tomáš DEJMEK, technická podpora, ATLAS COPCO Ing. Jan ČERNÝ, absolvent strojní fakulty ČVUT, obor kompresory a čerpadla Ing. Jaroslav JEDLIČKA, vedoucí divize bezmazných kompresorů, ATLAS COPCO Anotace: Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Zařízení pro jeho výrobu a dopravu proto musí být součástí všech výrobních budov, v kterých výrobní procesy stlačený vzduch využívají. Výroba a úprava stlačeného vzduchu se významně podílí na spotřebě elektrické energie. Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí technického zařízení budov. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu. Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování sytému stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie, úspory místa a dosažení optimální kvality. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu, nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výstavbě. Program semináře:

  1. PRINCIPY STLAČOVÁNÍ A ZPÚSOBY ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VZDUCHU (základní fyzikální principy stlačování – objemové, dynamické, různé typy kompresorů – pístové, šroubové …)
  2. MODERNÍ KONCEPCE V KONSTRUKCI ZAŘÍZENÍ PRO STLAČOVÁNÍ A ÚPRAVU VZDUCHU (nejnovější inovace a trendy – frekvenční měnič, integrované sušiče stlačeného vzduchu, motory s permanentním magnetem, využití kompresního tepla)
  3. KVALITA STLAČENÉHO VZDUCHU (ISO8573) (třídy kvality vzduchu a jak jich dosáhnout, různé typy sušiček a jejich principy)
  4. MOŽNOSTI DOSAŽENÍ ÚSPOR ENERGIE PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU (způsoby regulace KS, nadřazené řídící systémy, volba velikosti a typu kompresorů, využití odpadního tepla)
  5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ KOMPRESOROVÝCH STANIC (návrh sestavy kompresorů a sušičů a jejich instalace, chlazení, vzduchotechnika, potrubí, kondenzát, elektrika, přístup pro potřeby servisu)

Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 90
ID Členské číslo Autorizovaná osoba