Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výrobní haly z pohledu požární bezpečnosti staveb – seminář

Výrobní haly z pohledu požární bezpečnosti staveb – seminář

Seminář je zaměřen na návrh požárně bezpečnostního řešení výrobních hal a na seznámení s častými příčinami vzniku požáru. Akce je pořádána pod záštitou Aktivu PBS.

Hlavní odborné téma – program akce:

  1. část: Specifika projekčního návrhu výrobních hal.
  2. část: Zpětná vazba z pohledu vyšetřování příčin požáru.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Josef Král; Mgr. Radek Kislinger

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
15. 6. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 6. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013446 Bc. Zbyněk Tuček
2 0014577 Ing. Jitka Hynková
3 0014214 Ing. Martin Benýšek
4 0011474 Ing. Michal Přibyl