Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výsledky 19. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2022

Výsledky 19. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2022

V roce 2023 se přihlásilo rekordních 74 staveb dokončených v období 2020 až 2022. Do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Porota udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos. Byla udělena i cena veřejnosti. Výsledky byly zveřejněny 21. října 2023 na Shromáždění delegátů ČKAIT.

O průběhu letošního ročníku si více můžete přečíst v Z+i ČKAIT 5/2023 v článku Jaká byla Cena Inženýrské komory 2022?

Rozhovory s přihlašovateli oceněných staveb a podrobné informace o všech přihlášených stavbách najdete na novém webu soutěže cik.ckait.cz.

Přehled oceněných staveb

Cena Inženýrské komory 2022

Partner ceny Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zvláštní cena za ekologický přínos

Partner ceny GRECO International s.r.o.

Čestné uznání
Cena veřejnosti

Partner ceny ČSOB Pojišťovna

Putovní výstava Cena Inženýrské komory 2022

Výstava 12 staveb oceněných v letošní Ceně Inženýrské komory 2022 měla premiéru na Shromáždění delegátů ČKAIT v říjnu 2023 a bude putovat po valných hromadách oblastí ČKAIT v lednu až březnu 2024. Více informaci o možnosti zapůjčení výstavních bannerů lze získat na Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.

Kalendář ČKAIT na rok 2024

Nástěnný kalendář ČKAIT na rok 2024 prezentuje 12 staveb oceněných v letošní Ceně Inženýrské komory 2022. Je k dispozici ve zbytkovém nákladu pro reprezentační účely Komory a oceněných přihlašovatelů na oblastních kancelářích ČKAIT a na Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.
Katalogy

Cena Inženýrské komory 2022


Cena Inženýrské komory 2021


Cena Inženýrské komory 2020

Videa

Videa jsou uveřejněna v samostatném playlistu na YouTube kanálu

Přihláška do 20. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2023
Soutěžní podmínky 20. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2023