Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT ke dni 12. září 2020

Výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT ke dni 12. září 2020

Shromáždění delegátů 12. září 2020 zvolilo na další funkční období nové představenstvo, dozorčí radu a stavovský soud. Novým představenstvem byl na místě zvolen

Ing. Robert Špalek, předsedou ČKAIT.

Je to jeho první volební období v pozici předsedy ČKAIT (2020–2023).

A také byl novým představenstvem ČKAIT zvolen

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředsedou ČKAIT.

Volební období 2020-2023.


Jmenovité výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT – představenstva ČKAIT, Dozorčí rady ČKAIT, Stavovského soudu ČKAIT.


Prvním předsedou ČKAIT byl Ing. Václav Mach (volební období 1992-2008).
Druhým předsedou ČKAIT byl Ing. Pavel Křeček, FEng. (volební období 2008-2020).
Třetím předsedou ČKAIT je Ing. Robert Špalek (volební období 2020-2023).

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT
731 503 285, srafajova@ckait.cz

14. 09. 2020