Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 1/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:


Fikce souhlasu platí již od ledna 2021

Fikce souhlasu při vydávání závazných stanovisek pro stavební řízení platí již od 1. ledna 2021 a muže tedy začít výrazně měnit podobu nejen historických center měst. Aneb co již platí a mělo být až v novém stavební zákoně? Nejen tuto zásadní změnu způsobila nepřímá novelizace stavebního zákona schválená prostřednictvím liniového zákona v říjnu 2020.


Jak se „pozměňuje“ stavební zákon

Přinese rekodifikace stavebního zákona, která se v těchto dnech odehrává na půdě Poslanecké sněmovny, skutečné zrychlení nebo způsobí další zpomalení povolování stave? Jaké změny by ČKAIT chtěla prosadit v rámci pozměňovacích návrhů, které poslanci připravují pro druhé čtení? Odpovídá Robert Špalek, předseda ČKAIT


Kolik měst bude mít vlastní vyhlášky s technickými požadavky na výstavbu?

V Parlamentu i mimo něj vrcholí politická a zejména prestižní jednání o tom, která města budou moci vydávat vlastní vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu.


Kontrolní činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb je nedostatečná

Je s podivem, že v některých oblastech stavebnictví se podrobnými kontrolami často neobtěžujeme, či dokonce je dlouhodobě „cíleně“ neprovádíme. Přitom správně a včas prováděné kontroly ve všech fázích snižují ve svém důsledku náklady na výstavbu, ale následně i na provozování stavby.


Sponzorovaný přístup k technickým normám

Všichni stavbaři si se zájmem přečetli zprávu ČTK z 20. listopadu 2020 o tom, že veřejnost a uživatelé, kteří se musejí ze zákona řídit technickými normami, k nim budou mít bezplatný přístup na internetu. Jak je to ale doopravdy? Proč jich bylo v polovině ledna zdarma jen dvacet?

11. 03. 2021