Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i) 1/2022. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější články a informace, které se týkají výstavby:


Pojištění profesní odpovědnosti

Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.


Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve světle nových právních předpisů

Od srpna 2021 je účinná nová vyhláška o nakládání se stavebními odpady. Jaké jsou první zkušenosti s dopady nových právních předpisů na recyklaci inertních minerálních stavebních odpadů a využívání materiálů z nich vyrobených?


Rádce stavebníka v džungli stavebních předpisů

Podle všeho se zruší návrh na vznik soustavy státních stavebních úřadů a nenastane akce „kulový blesk“ při jejich reorganizaci a stěhování. Možnost, že v ČR budou platit čtvery stavebně technické předpisy, zatím v zákoně zůstává. Zda dojde k odložení účinnosti nového stavebního zákona, která je plánována na 1. 7. 2023, není dosud zřejmé.


Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

Nový stavební zákon rozlišuje pouhé čtyři kategorie staveb: drobné, jednoduché, vyhrazené a všechny ostatní dává do jednoho „pytle“. To nemůže být dostačující, zejména s ohledem na zjednodušený obsah projektové dokumentace. Nově se vrací k povinnému kolaudování rodinných domů, které bylo zrušeno v roce 2018. Problematické může být provádění stavebních úprav včetně nástaveb jednoduchých staveb, kde bude stačit dokumentace zpracovaná neautorizovanou osobou.


Slovníček pojmů aneb povinnosti osob činných ve výstavbě

Přinášíme porovnání základních definic osob, které se podílejí na výstavbě podle stávajícího stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.


Přehled nejčastěji chybně používané stavební terminologie

Ve stavební praxi se stále udržuje terminologie dřívějších, již zrušených stavebních předpisů. Zejména v oficiální komunikaci je ale nezbytné používat pojmy a definice platných právních předpisů. Jaké jsou nejčastěji chybně používané názvy?


Minimální odměny za služby inženýrů a architektů podle evropského práva

Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora EU zveřejněného 18. ledna 2022 ukazuje různý přístup k jednotlivým zemím. Navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že německá právní úprava, která stanoví minimální částky odměn za služby architektů a inženýrů (HOAI), je v rozporu se směrnicí o službách, není německý vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor mezi jednotlivci, povinen upustit od použití této německé právní úpravy pouze na základě unijního práva.


Jak získat certifikát odbornosti

Autorizované osoby, které chtějí získat certifikát odbornosti, musí oblastní kanceláři nejpozději do 31. března 2022 předložit čestné prohlášení o svém absolvovaném vzdělávání v rámci 7. běhu Celoživotního vzdělávání (2020-2022). Ve stejném termínu se lze přihlásit do 8. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022–2024).

17. 02. 2022