Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 2/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 2/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i) 2/2022. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější články a informace, které se týkají výstavby:

Taxonomie Green Dealu je po ruské agresi ještě důležitější

Ruská agrese na Ukrajině neznamená konec Green Dealu, ale jen trochu jinou cestu k naplnění cílů dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie nastavuje jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických environmentálně udržitelných činností.


Význam úrovní projektové dokumentace z pohledu statika a jejich (ne)uplatňování v praxi

Nedodržování vyhlášky o dokumentaci staveb, její nekorektní výklady a nejednoznačnosti v používané terminologii mají významný dopad na cenu a kvalitu výsledného stavebního díla. V současnosti probíhá příprava prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Bylo by dobré, kdyby dávaly jednoznačnější odpovědi na otázky praxe.


Odklad nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení 25. března 2022 roční odklad části nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Novela ještě musí projít druhým a třetím čtením, Senátem a získat prezidentský podpis. ČKAIT odklad účinnosti vítá. Poskytuje čas na kvalitní projednání všech souvisejících vyhlášek, které jsou zatím ve fázi příprav.


Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Nepříjemným překvapením nového stavebního zákona je například zrušení zkráceného postupu při pořizování změny územního plánu.


Jak navrhovat skleněné prvky ve stavbách

V březnu 2022 vyšel dlouho připravovaný nový Technický standard (TS) ČKAIT, který blíže uvádí obecné zásady návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Interpretuje rizika a stanovuje obecné zásady, postupy a doporučení vedoucí k vytvoření funkčního návrhu. TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu bude účinný od 1. července 2022.


Denní osvětlení obytných místností a požadavky norem

Způsob posuzování denního osvětlení obytných místností, který je obsažen v zatím nezrušené ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov je jediným naším platným ustanovením, které je v rozporu s evropskou normou ČSN EN 17037. Tato evropská norma je přitom vhodnější pro dnešní způsob výstavby obytných budov. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit současný stav a naznačit možnost jeho řešení.


Nařízení o stavebních výrobcích v kompletní a aktuální podobě

Uživateli metodické pomůcky k nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích, se prostřednictvím služby PROFESIS dostává do ruky dokument, který přehledně informuje a nabízí praktické příklady a vybrané komentáře k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení.


Proč sledování stavu Trojské lávky nezabránilo havárii?

Graf s prováděnými měřeními stavu konstrukce Trojské lávky signalizoval rok před havárií, že deformace na straně Císařského ostrova byly neúměrně velké. Pokud by výsledky periodického měření, prováděné v období od října 2016 do února 2017, byly vyhodnoceny správně, mohly být závažné poruchy konstrukce odhaleny.


Osvobozující rozsudek pro inženýry obžalované z pádu Trojské lávky

Zásadní zprošťující rozsudek v kauze pádu Trojské lávky v prosinci 2017 vynesl 8. března 2022 Obvodní soud pro Prahu 7. Verdikt zatím není pravomocný, státní zástupce Mgr. Šimon Vavrečka, který pro oba stavební inženýry žádal podmíněné tresty, si ponechal lhůtu pro případné odvolání.


Růst cen ve stavebnictví z pohledu práva

Jak lze řešit situaci, kdy smlouva o dílo byla uzavřena ještě před současným růstem cen a neobsahuje žádnou inflační doložku ani jiný mechanismus, který by chránil zhotovitele před tím, aby zvýšenou cenu díla hradil ze svého? Má zhotovitel i v takovém případě nějakou možnost požadovat po objednateli, aby se i on podílel na zvýšení ceny stavby?


Metodika ČKAIT pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách autorizovaných osob

S ohledem na současné výrazné zvyšování cen i míru inflace, je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace.


Čeští inženýři oživili poušť

Zařízení S.A.W.E.R., představené v českém pavilonu, získalo cenu za nejlepší inovaci prezentovanou na světové výstavě EXPO v Dubaji. Cenu udělilo Centrum pro vládní inovace Mohammeda bin Rašída Al Maktůma (vládce Dubaje a premiéra Spojených arabských emirátů).


Zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

Inženýři společně s architekty nabízejí pomoc ukrajinským kolegům. Obě profesní komory ČKAIT i ČKA odsoudily ruskou putinovskou agresi proti Ukrajině. Obě komory společně tvoří databázi, která nabídne práci lidem zasaženým důsledky ruské invaze na Ukrajině.

27. 04. 2022