Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT číslo 3/2020, v tištěné podobě rozesláno 24. 6. 2020. Z článků doporučujeme:

Rekodifikace pojedenácté aneb co bychom pro budoucnost stavebního práva neudělali

Členové ČKAIT jsou již od roku 2017 v průběhu jednotlivých etap připomínkovacích řízení k předkládanému rekodifikovanému stavebnímu právu zvyklí na všelicos. Mysleli jsme si, že nás už nic nepřekvapí, ale zmýlili jsme se. K připomínkování jsme dostali téměř úplně jiný text.


Ústavní soud potvrdil podmínku za pád střechy v České Třebové

Ústavní soud odmítl stížnost P. Š. potrestaného v souvislosti se zřícením střechy sportovní haly v České Třebové. Stížnost projektanta označil za zjevně neopodstatněnou. Projektant za obecné ohrožení z nedbalosti dostal podmíněný trest a zákaz činnosti.


Jak dlouho trvá odpovědnost autorizované osoby za vady projektové dokumentace a z nich vzešlé škody?

Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě?


Specifikum smluvních vztahů ve výstavbě

Jak uzavírat smluvní vztahy ve výstavbě? V oblasti výstavby mají smluvní vztahy i jistá specifika, jejichž znalost je z hlediska činnosti autorizovaných osob podstatná. Občanský zákoník definuje společnou odpovědnost účastníků ve výstavbě, investor přitom mezi odpovědnými účastníky není.


Smluvní vztahy u veřejných zakázek

Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem? Může se dodavatel domáhat změny znění nebo neplatnosti ujednání ve smlouvě, které je pro něj zvláště nevýhodné?


Cena Inženýrské komory 2019

Do XVI. ročníku se přihlásilo celkem 20 staveb. Hodnotící komise ČKAIT posoudila všechny došlé přihlášky a 13. února 2020 navrhla Představenstvu ČKAIT, aby schválilo udělení Ceny Inženýrské komory za rok 2019 třem inženýrským stavbám.


Obnova Libušína pomocí BIM

Obnova vyhořelé Jurkovičovy chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech by měla být dokončena v červnu 2020. Při projektování i koordinaci byl využit systém virtuálního dvojčete BIM.


Celé číslo si můžete přečíst na stránkách časopisu zpravy.ckait.cz.
02. 07. 2020