Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i) 3/2022. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější články a informace, které se týkají výstavby:

Jak stavět „post-tornádový dům“?

Autorizované osoby ČKAIT se aktivně zapojily do obnovy budov i celých oblastí postižených loňským tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Novostavba post tornádového domu byla dokončena pět měsíců po katastrofě a za 4,6 milionů korun. Může být inspirací pro ostatní stavebníky i v současné komplikované situaci drahých energií a nedostatku stavebních materiálů.


ČKAIT a integrovaný záchranný systém

Přinášíme ohlédnutí za vznikem spolupráce mezi ČKAIT a Integrovaným záchranným systémem po povodních před 25 lety. Na základě zkušeností s loňským tornádem Komora nyní připravuje aktualizaci rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci.


Není panelák jako panelák

ČKAIT dlouhodobě upozorňuje, že účast kvalifikovaného projektanta i statika je nutnou podmínkou realizace stavebních zásahů do panelových domů. Varuje před riziky spojenými s neodbornými zásahy bez autorizovaného projektanta.


Výzva k archivaci podkladů z doby výstavby panelových sídlišť

ČKAIT žádá autorizované osoby, které mají ve svém osobním archivu typové podklady jednotlivých panelových soustav, zda by ji mohly poskytnout za účelem archivace a digitalizace Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.


Má být dozor projektanta povinný?

ČKAIT usiluje o to, aby autorský dozor projektanta byl povinný u všech staveb projektovaných autorizovanou osobou. Jak vypadá právní rámec institutu autorského dozoru projektanta? A co je jeho hlavním úkolem?


První velká novela nového stavebního zákona

Co je a není předmětem první velké tzv. institucionální novely stavebního zákona z pohledu ČKAIT? Současná novelizace souvisí se způsobem jeho schválení. Poslanci ANO, SPD a KSČM ho prosadili těsně před parlamentními volbami na podzim minulého roku, a to proti jednomyslnému nesouhlasu senátu i ostatních parlamentních stran. Současná vládní koalice se proto rozhodla posunout účinnost tohoto zákona a mezitím schválit jeho tzv. institucionální novelu.


MMR vypořádává připomínky k novele nového stavebního zákona

Na společném setkání ministra Ivana Bartoše a předsedy Roberta Špalka s novináři, které se uskutečnilo v sídle MMR na Staroměstském náměstí v úterý 7. června, zaznělo, že věcná shoda nad novelou stavebního zákona se týká většiny hlavních změn. V týž den bylo zahájeno vypořádání připomínek k věcné novele nového stavebního zákona (NSZ).


Kdo bude zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb

Budou se na autorizované odborníky v tomto oboru stát fronty? Dosud mohou požárně bezpečnostní řešení u většiny staveb vypracovávat tisíce autorizovaných osob. Na konci roku 2023 to budou moci vykonávat jen osoby autorizované v oboru požární bezpečnost staveb. Těch je nyní jen 558.

28. 06. 2022