Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 5/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 5/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 5/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:


Ocenění za pomoc v obcích postižených živelní katastrofou

Předseda ČKAIT předal čestná uznání celkem 28 autorizovaným osobám, které významně pomáhaly na jižní Moravě a Lounsku při odstraňování následků a řešení problémů způsobených živelní katastrofou. Slavnostním předáním byl zahájen 21. ročník konference Inženýrský den 2021, kterou pořádala ČKAIT ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.


Stavbaři vstupují do „doby digitální“, zaznělo na Inženýrském dni 2021

Zrychlení, nebo rozvrat? Oba scénáře přechodu stavebního řízení do digitálního prostředí jsou možné. Autorizovaní inženýři, technici a další profese obecně velmi vítají ústup od tištěných výkresů. Zároveň však odborná veřejnost upozorňuje na to, že digitalizace stavebního řízení se netýká jen projektantů, ale zasáhne do života všech občanů České republiky.


ČKAIT, digitalizace ve stavebnictví a BIM

Mezi přednostmi BIM se obvykle uvádí snížení nákladů celého stavebního projektu. ČKAIT považuje za důležité zdůrazňovat, že obsáhlejší a kvalitnější dokumentace zpracovaná v BIM bude finančně náročnější, ale k zásadní úspoře dojde ve fázi provádění stavby a zejména ve fázi udržování a provozu stavby.


Digitalizace stavebního řízení již začala

Je otázkou, zda je vůbec možné stihnout termín 1. července 2023 pro plnou digitalizaci řízení vedených stavebními úřady, když řešení těchto záležitostí bude náročné nejen technicky, ale i personálně.


Cena Inženýrské komory 2020

Hlavní ocenění odnesly tři stavby: Spadiště odpadních vod v pražské Libni, dostavba firmy TESCAN v Brně a Rezidence Park Masarykova v Liberci. Inženýři a technici, kteří se významně podíleli na jejich vzniku, převzali ocenění 2. října během Shromáždění delegátů ČKAIT.


Inženýrské řemeslo v jiném světle aneb šest dokumentárních filmů

Dokumentární filmy o stavbách, které získaly Cenu Inženýrské komory, začala ČKAIT natáčet v roce 2015. Cílem je ukázat inženýrské řemeslo v jiném světle. Přihlaste se i Vy do 18. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory! Přihlásit lze inženýrské stavby a návrhy, které jsou dokončeny v letech 2019 až 2021. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze autorizovaný člen ČKAIT. Termín pro podání přihlášek: 31. října 2021.


Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2021

Letošní jednání přineslo řadu potřebných a strategických rozhodnutí. Komora zhodnotí své úspory nákupem dalších vhodných kancelářských prostor v Praze. Část naspořených peněz se také vynaloží na nezbytné úpravy hlavního sídla v Sokolské ulici. Odměna za práci autorizovaných osob pro Komoru se zvýší. Členské příspěvky zůstanou stejné. Do profesních řádů ČKAIT byla doplněna možnost užití elektronického autorizačního razítka.


Letošní valné hromady zvolily nové výbory oblastí ČKAIT

Jednání valných hromad oblastí ČKAIT probíhalo klidně. Došlo k částečné obměně výborů, mezi 102 členy je 18 nově zvolených autorizovaných osob. Výbor oblasti v Ostravě a ve Zlíně má nového předsedu.

03. 11. 2021