Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 6/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 6/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT číslo 6/2020, v tištěné podobě rozesláno 14. 12. 2020. Z článků doporučujeme:

Rekodifikace počtrnácté aneb jak probíhalo první čtení stavebního zákona ve Sněmovně

Vláda od navrhované rekodifikace očekává usnadnění podnikání ve stavebnictví a nastartování ekonomiky. Opozice se naopak obává nárůstu chaosu, soudních sporů i nákladů v řádech desítek miliard korun na plánovanou centralizaci veřejné správy, kdy kompetence samosprávy mají přejít do rukou státu.


Hlavní přínosy novely „liniového zákona“

Od ledna 2021 nabude účinnosti novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která přináší změny zejména při získávání nemovitostí potřebných pro uskutečnění liniových staveb. Polská metoda aneb mezitímní rozhodnutí má zkrátit přípravu staveb až o šest let.


Geotechnici trvají na svých požadavcích

Profesní aktiv Geotechnika ČKAIT apeluje na MMR, aby zvážilo upozornění odborníků na nedostatečně definované požadavky na průzkumy základové půdy v navrhovaném znění stavebního zákona a pokusilo se je v dalším postupu projednávání napravit. Nejedná se jen o odpovědnost za případné vzniklé vícenáklady, ale i odpovědnost za škody způsobené úrazy či dokonce ztráty na životech lidí, vznikající při nehodách staveb v důsledku nedostatečně ošetřených geotechnických rizik.


Jak autorizovat zápisy v elektronickém stavebním deníku?

Povinnost vést elektronický stavební deník se nově týká všech veřejných staveb zadávaných v nadlimitním režimu. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou ty, jejichž hodnota překročí 137 366 000 Kč bez DPH. Změna byla schválena společně s liniovým zákonem a dalšími souvisejícími zákony jako pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP. ČKAIT požádala MMR o výklad.

16. 12. 2020