Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 6/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 6/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 6/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější články a informace, které se týkají výstavby:


Indexy RTS dokládají prudké změny cen stavebních materiálů

Jedním z objektivních ukazatelů pro úpravu smluvních vztahů mohou být podle společného stanoviska MMR a ÚOHS z 2. září 2021 i aktualizační údaje cenových soustav RTS. Přinášíme návod, jak používat aktuální cenové indexy jednotlivých stavebních materiálů dle RTS jako nástroj na úpravu smluvních závazků při realizaci staveb.


Jak reagovat na nevídaný růst cen?

Současná situace na trhu stavebních výrobků komplikuje realizaci probíhajících i připravovaných veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proto vydalo 2. září 2021 společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. To se ale nevěnuje všem možnostem daným zákonem o zadávání veřejných zakázek.


Nejvyšší soud rozhodl o autorských právech k dalšímu užití projektové dokumentace

Nejvyšší soud letos potvrdil názory nižších soudů, že při dalším užití architektonického díla mají přednost oprávněné zájmy objednatele. Autor architektonické studie nemá právo omezovat objednatele v dalším užití tohoto autorského díla v navazujících fázích zpracování projektové dokumentace. Pokud tedy v obchodní smlouvě o dílo není ujednáno jinak.


Stavbyvedoucí a kontroly staveb – zkušenosti z Liberce

Je až zarážející zjevná absence systematické kontroly působení skutečných, tedy autorizovaných, stavbyvedoucích na všech stavbách, kde je zákonem vyžadována. Přitom je obvykle na první pohled patrné, na které stavbě stavbyvedoucí skutečně působí a na které nikoliv nebo jen „papírově“.


Památkáři kritizují nový stavební zákon

Změny v zákoně o státní památkové péči vyvolané novým stavebním a změnovým zákonem (č. 283 a 284/2021 Sb.), které nabývají účinnosti 1. července 2023, jsou relativně velké a dotýkají se několika základních okruhů problémů. Asi nejvíce kontroverzní je zrušení ochranných pásem podle zákona o státní památkové péči. Sporným bodem je i přístup k památkově chráněným územím ve stavebním zákoně.


Průkazy energetické náročnosti podle nového stavebního zákona

Od 1. července 2023 mají začít platit významné změny zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Ty budou mít zásadní dopad na zpracování průkazu energetické náročnosti budov, které se budou vydávat až ke kolaudaci budovy. Dojde ke zpřísnění jejich kontrol.


Green Deal aneb Zelená dohoda pro Evropu naráží na energetickou krizi

V posledních měsících se stále častěji používá pojem Zelený úděl, resp. European Green Deal neboli správně přeloženo Zelená dohoda pro Evropu. Co vlastně znamená a jak se k němu staví čeští představitelé?


Společné prohlášení inženýrů zemí V4

Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

16. 12. 2021