Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů firmy FN-NANO - seminář

Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů firmy FN-NANO - seminář

Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů firmy FN-NANO s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb a prostředí

Anotace:

Nová technologie funkčních nanotechnologických povrchů FN-NANO

Program akce:

Účastníci školení se seznámí s kvalitativně novou technologií funkčních nanotechnologických povrchů FN-NANO, která: 1) zajišťuje vysoce účinnou a dlouhodobou ochranu staveb a dalších objektů proti degradujícím účinkům ultrafialového záření, mikrobiologickému napadení a usazování špíny rozptýlené v ovzduší. 2) je vysoce účinnou, nízkonákladovou technologií pro čištění vzduchu od nebezpečných látek, alergenů a zápachu 3) zajišťuje permanentní ochranu proti usazování a růstu mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, kvasinek a řas na plochách, kde je uplatněna. Nanotechnologické funkční povrchy FN-NANO jsou vytvářeny pomocí multifunkčních nátěrů FN® s mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry obsahují ve vysoké koncentraci nanočástice polovodiče – oxidu titaničitého (TiO2). FN nátěrová vrstva, aktivovaná energií denního světla, zajišťuje dlouhodobě (10 i více let) účinné čištění vzduchu od široké škály polutantů, velmi silnou samočistící schopnost, likviduje řasy, plísně i další mikroorganismy a dokonale chrání podklad proti degradujícím účinkům ultrafialového záření. Tato funkce je založena na fyzikálním (nikoli chemickém) působení jevu označovaného jako fotokatalýza. Školení se zaměří zejména na otázky praktického využití FN®nátěrů v exteriéru i interiérech staveb pro ochranu, majetku, lidského zdraví a životního prostředí. Pozornost bude věnována možnostem využití této technologie v ekologicky šetrných budovách a pro vytváření zdravého vnitřního prostředí v souvislosti s certifikací LEED a WELL i souvislostem s projekty zaměřenými na uhlíkové kompenzace. Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot obsahujících fotoaktivní polovodič TiO2. Podrobně budou seznámeni s parametry multifunkčních nátěrů FN® a s technickými požadavky na jejich aplikaci. Součástí akce bude praktická ukázka účinnosti funkčních nátěrů FN® a instruktáž k postupu jejich aplikace. Účastníci semináře obdrží po jeho absolvování certifikát výrobce multifunkčních nátěrů FN® - Advanced Materials-JTJ s.r.o.. Certifikát kvalifikuje proškolenou osobu a firmu, jejímž je kmenovým zaměstnancem, nebo se na jejím řízení podílí z pozice vlastníka, k tomu, aby se mohla stát velkoobchodním odběratelem funkčních nátěrů Protectam FN a při aplikaci těchto nátěrů se prokazovat zákazníkům jako výrobcem certifikovaná firma.

Přednášející:

Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o., jednatel FN-NANO s.r.o. a obchodní ředitel Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Doba konání: 12.00 - 16.00 hodin

Místo konání: SPŠ stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

Organizační garant: Hana Hričinová, tajemnice Plzeň, 734 860 963

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba