Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Posluchačům budou vyloženy základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, jakým způsobem se stanoví náhrady za vyvlastnění, kdo je účastníkem vyvlastňovacího řízení. Dále budou vysvětleny odchylky vyvlastnění, které vycházejí ze zákona č. 416/2009 Sb. Účastníci se dozví podrobnosti o vyvlastnění pro vybrané stavby, jako jsou např. vodovody a kanalizace, pozemní komunikace. Výklad bude také zaměřen na praktické problémy, se kterými přicházejí vyvlastňovací úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí nebo zemřelý účastník řízení. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.

Program:

I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem webináře

II. blok: Vymezení základních pojmů – vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění, pojem vyvlastnění, vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění

III. blok: Podmínky vyvlastnění – účel a rozsah vyvlastnění, splnění podmínek vyvlastnění, pokus o získání práv dohodou, zatížení nemovitostí exekučními příkazy

IV. blok: Práva třetích osob – zánik a zachování práv vyvlastněním, právo nájmu, věcná břemena

V. blok: Stanovení náhrady za vyvlastnění – jakým způsobem se stanoví výše náhrady, znalecké posudky, usnesení o ustanovení znalce

VI. blok: Vyvlastňovací řízení – příslušnost, žádost a její náležitosti, oznámení o zahájení řízení, účastníci řízení, ústní jednání, koncentrace řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení

VII. blok: Zrušení vyvlastnění – kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění, následky

VIII. blok: Projednání vyvlastnění před soudem – dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy, lhůty pro podání žaloby, odkladný účinek

IX. blok: Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. – příslušnost, podmínky vyvlastnění, doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou, mezitímní rozhodnutí

X. blok: Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb – vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace, vyvlastnění pro pozemní komunikace

XI. blok: Praktické problémy při vyvlastnění – nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí, neznámý vlastník, zemřelý účastník řízení, nutnost stanovit opatrovníka, složení náhrady do úschovy soudu

XII. blok: Dotazy, diskuze

Místo konání: online

Datum konání: 11.5.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11052021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den webináře přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 7.5.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602655 Lucie Janečková
2 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
3 0301559 Jiří Švestka
4 0009069 Ing. František Kačaba
5 0012665 Ing. Marek Pelant
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 0500888 Michal Čaloun
8 0003224 Eva Jakubková
9 1005293 Ing. Roman Skoták
10 1101694 Ing. Tomáš Čárek
11 1006735 Ing. Michal Strakon
12 0007351 Ing. Petr Prýmek
13 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
14 0007708 Václav Klaboch
15 0011671 Ing. Roman Franěk
16 0701540 Ing. Michal Pirkl
17 1104006 Marek Franko
18 0400316 Ing. Josef Paul