Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Posluchačům budou vyloženy základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, jakým způsobem se stanoví náhrady za vyvlastnění, kdo je účastníkem vyvlastňovacího řízení. Dále budou vysvětleny odchylky vyvlastnění, které vycházejí ze zákona č. 416/2009 Sb. Účastníci se dozví podrobnosti o vyvlastnění pro vybrané stavby, jako jsou např. vodovody a kanalizace, pozemní komunikace. Výklad bude také zaměřen na praktické problémy, se kterými přicházejí vyvlastňovací úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí nebo zemřelý účastník řízení. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.

Program:

I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem webináře

II. blok: Vymezení základních pojmů – vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění, pojem vyvlastnění, vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění

III. blok: Podmínky vyvlastnění – účel a rozsah vyvlastnění, splnění podmínek vyvlastnění, pokus o získání práv dohodou, zatížení nemovitostí exekučními příkazy

IV. blok: Práva třetích osob – zánik a zachování práv vyvlastněním, právo nájmu, věcná břemena

V. blok: Stanovení náhrady za vyvlastnění – jakým způsobem se stanoví výše náhrady, znalecké posudky, usnesení o ustanovení znalce

VI. blok: Vyvlastňovací řízení – příslušnost, žádost a její náležitosti, oznámení o zahájení řízení, účastníci řízení, ústní jednání, koncentrace řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení

VII. blok: Zrušení vyvlastnění – kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění, následky

VIII. blok: Projednání vyvlastnění před soudem – dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy, lhůty pro podání žaloby, odkladný účinek

IX. blok: Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. – příslušnost, podmínky vyvlastnění, doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou, mezitímní rozhodnutí

X. blok: Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb – vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace, vyvlastnění pro pozemní komunikace

XI. blok: Praktické problémy při vyvlastnění – nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí, neznámý vlastník, zemřelý účastník řízení, nutnost stanovit opatrovníka, složení náhrady do úschovy soudu

XII. blok: Dotazy, diskuze

Místo konání: online

Datum konání: 11.5.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11052021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den webináře přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 7.5.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
173
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602655 Lucie Janečková
2 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
3 0301559 Jiří Švestka
4 0009069 Ing. František Kačaba
5 0012665 Ing. Marek Pelant
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 0500888 Michal Čaloun
8 0003224 Eva Jakubková
9 1005293 Ing. Roman Skoták
10 1101694 Ing. Tomáš Čárek
11 1006735 Ing. Michal Strakon
12 0007351 Ing. Petr Prýmek
13 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
14 0007708 Václav Klaboch
15 0011671 Ing. Roman Franěk
16 0701540 Ing. Michal Pirkl
17 1104006 Marek Franko
18 0400316 Ing. Josef Paul
19 0011701 Ing. Alena Bližňáková
20 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
21 0000641 Ing. Jana Hejnalová
22 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
23 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
24 0202153 Renata Plevačová
25 0011251 Ing. Ivana Laštovková
26 0601666 Ing. Pavel Hodek
27 1103692 Ing. Petr Paláček
28 1102483 Ing. Michal Valoušek
29 0009541 Ing. Karel Kozel
30 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
31 0004919 Ing. Petr Unger
32 0202327 Ing. Dušan Martiniak
33 0601655 Ing. Miroslav Krsek
34 1006236 Ing. Martin Fric
35 1200656 Alois Večeřa
36 1101462 Roman Otisk
37 1302138 David Liška
38 0601868 Pavel Koutný
39 0402185 Pavel Šnejdar
40 1400435 Ing. Jana Teplá
41 0003059 Jiří Prokop
42 1202249 Martin Pružinec
43 0202356 Bc. Jan Kavalír
44 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
45 0600037 Ing. Vladimír Foret
46 0012769 Ing. Prokop Galatík
47 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
48 0501368 Ing. Věra Vanerová
49 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
50 0010739 Radovan Kalců
51 0100031 Ing. Jan Kocmich
52 0202082 Ing. Vít Pospíšil
53 0012135 Pavel Ondráček
54 0008609 Ing. Miroslav Böhm
55 0000863 Ing. Josef Prošek
56 1005220 Ing. Ján Bušovský Dr.
57 0013390 Ing. Ondřej Machek
58 0009727 Ing. Hana Havlíčková
59 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
60 0013555 Ing. David Dvořáček
61 0101968 Ing. David Nováček
62 1104162 Ing. Daniela Trnková
63 1201828 Pavel Háněl
64 0202171 Ing. Marcela Procházková
65 0010265 Ing. Jan Gajzler
66 1302407 Petr Vystrčil
67 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
68 0011262 Bc. Petr Ševid
69 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
70 0102568 Ing. Lukáš Srb
71 0401848 Ing. Miroslav Váňa
72 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
73 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
74 0602646 Karel Nývlt
75 1003005 Ing. Petr Zukal
76 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
77 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
78 1003178 Ing. Petr Strnad
79 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
80 1004200 Ing. Tomáš Racek
81 1003735 Ing. Marek Hladný
82 0501425 Ing. Michal Jára
83 0402375 Ing. Lukáš Černý
84 0300902 Ing. Jana Řezníková
85 0601574 Ing. Martin Vais
86 0014536 Ing. Martin Valášek
87 1004931 Ing. Martin Mráz
88 0012482 Bc. Petr Černý
89 0011007 Ing. Martin Laub
90 1005283 Ing. Ruben Pippal
91 1103912 Ing. Květoslav Urbančík
92 1004576 Ing. Karel Škára
93 1201443 Ing. Josef Popelka
94 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
95 1103413 Marek Strejček
96 0300692 Alena Lehečková
97 1004749 Ing. Radoslav Molák
98 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
99 0600674 Ing. Radko Novotný
100 0012349 Martin Vrba
101 1202284 Ing. Pavel Slouka
102 1301839 Martin Polách
103 0501332 David Senohrábek DiS.
104 1006580 Ing. Tomáš Vyhlídal
105 0102356 Ing. Dana Brožová
106 1102240 Jiří Němec
107 0011006 Bohumil Kopřiva
108 0401933 Ing. Eva Novotná
109 1302034 Daniel Boucník
110 0101779 Ing. Petr Jerhot
111 1102130 Ing. Věra Řehořková
112 0102015 Ing. Martin Hejl
113 1004852 Ing. Miroslav Rek
114 1202295 Ing. Richard Mikudík
115 0601497 Ing. Pavel Korda
116 1202237 Ing. Vladimír Čechák
117 0011752 Ing. Petr Lomnický
118 1101023 Ing. Jiří Polák MBA
119 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
120 1006011 Ing. Dagmar Martinková
121 1006171 Bc. Radim Maňák
122 1101121 Ing. Richard Žák
123 0202361 Ing. Ivo Paulus
124 1100269 Ing. Aleš Šnapka
125 1001144 Ing. Pavla Mezerová
126 1003445 Ing. Vladimír Tauchman
127 0012420 Ing. Jiří Hoke
128 1006154 Mario Pakes
129 0011308 Ing. Martin Mencl
130 0009820 Ing. Petr Kuba
131 0008505 Ing. Jiří Beneš
132 0013402 Ing. Pavel Nováček
133 0013016 Ing. Jan Lahoda
134 1007046 Ing. Tomáš Machač
135 0013374 Ing. Zdeněk Drazdík
136 0012819 Ing. Pavel Hrdina
137 0005144 Ing. Jaroslav Satranský
138 0004651 Ing. Pavel Janků
139 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
140 0010933 Ing. Ivana Fialová
141 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
142 0011572 Ing. Milan Vávra
143 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
144 0007376 Ing. Milan Mašek
145 0013076 Ing. Jiří Franěk
146 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
147 0014393 Ing. Pavel Maršoun
148 0007786 Miloš Calda
149 0012299 Ing. Jiří Velebil
150 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
151 1004832 Ing. Tomáš Jakl
152 1004201 Ing. Jan Matějíček
153 1102902 Ing. Slavomír Stupka
154 0402465 Bc. Josef Věrnoch
155 0010619 Ing. Martin Blaha
156 0011268 Rudolf Rudňanský
157 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
158 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
159 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
160 1103648 Ing. Martin Staněk
161 0601823 Ing. Petr Molnár
162 0009347 Ing. František Marek
163 0100507 Ing. Oldřich Ira
164 0009044 Ing. Jan Skála
165 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
166 0011127 Ing. Václav Bartůněk
167 1006654 Ing. Rostislav Doubek
168 1201746 Ing. Martin Černý
169 0101211 Ing. Iva Kálalová
170 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
171 1000392 Ing. Miloš Černý
172 0101680 Irena Randusová
173 1202234 Ing. Jana Šarniková