Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - webinář

Přednášející:  Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Posluchačům budou vyloženy základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, jakým způsobem se stanoví náhrady za vyvlastnění, kdo je účastníkem vyvlastňovacího řízení. Dále budou vysvětleny odchylky vyvlastnění, které vycházejí ze zákona č. 416/2009 Sb. Účastníci se dozví podrobnosti o vyvlastnění pro vybrané stavby, jako jsou např. vodovody a kanalizace, pozemní komunikace. Výklad bude také zaměřen na praktické problémy, se kterými přicházejí vyvlastňovací úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí nebo zemřelý účastník řízení. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů. Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.

Program: 

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Vymezení základních pojmů – vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění, pojem vyvlastnění, vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění
 3. blok: Podmínky vyvlastnění – účel a rozsah vyvlastnění, splnění podmínek vyvlastnění, pokus o získání práv dohodou, zatížení nemovitostí exekučními příkazy
 4. blok: Práva třetích osob – zánik a zachování práv vyvlastněním, právo nájmu, věcná břemena
 5. blok: Stanovení náhrady za vyvlastnění – jakým způsobem se stanoví výše náhrady, znalecké posudky, usnesení o ustanovení znalce
 6. blok: Vyvlastňovací řízení – příslušnost, žádost a její náležitosti, oznámení o zahájení řízení, účastníci řízení, ústní jednání, koncentrace řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení
 7. blok: Zrušení vyvlastnění – kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění, následky
 8. blok: Projednání vyvlastnění před soudem – dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy, lhůty pro podání žaloby, odkladný účinek
 9. blok: Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. – příslušnost, podmínky vyvlastnění, doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou, mezitímní rozhodnutí
 10. blok: Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb – vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace, vyvlastnění pro pozemní komunikace
 11. blok: Praktické problémy při vyvlastnění – nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí, neznámý vlastník, zemřelý účastník řízení, nutnost stanovit opatrovníka, složení náhrady do úschovy soudu
 12. blok: Dotazy, diskuze

Místo konání: online

Datum konání: 11.5. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11052023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě, druh akce, email účastníka a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014749 Martin Vanický
2 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
3 0010934 Ing. Iva Suchomelová
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0014337 Ing. Jan Gallia
6 0402643 Tomislav Rak
7 1202417 Petr Kapounek
8 1006576 Ing. Pavel Křepela
9 1006977 Ing. Tomáš Herman
10 0013537 Ing. Josef Dvořák
11 0015072 Ing. Petra Líbalová
12 0003291 Ing. Vladimír Procházka
13 0500939 Ing. Vlasta Svobodová
14 0501332 David Senohrábek DiS.
15 0501368 Ing. Věra Vanerová
16 0501368 Ing. Věra Vanerová
17 0009541 Ing. Karel Kozel
18 1003005 Ing. Petr Zukal
19 1201746 Ing. Martin Černý
20 0202325 Ing. Tomáš Klor
21 1202295 Ing. Richard Mikudík
22 0601823 Ing. Petr Molnár
23 0001352 Ing. Jiří Bulis
24 0014995 Ing. Roman Weiser
25 0008209 Ing. Jana Břicháčová
26 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
27 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
28 0000863 Ing. Josef Prošek
29 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
30 1200716 Ing. František Hás
31 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
32 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
33 0004997 Ing. Aleš Voženílek
34 0013390 Ing. Ondřej Machek
35 0015060 Ing. Martin Padevět
36 1103769 Ing. Michal Pavelka
37 1201778 Ing. Radim Dostál
38 0014421 Václav Ferdinand
39 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
40 0200656 Karel Voldřich
41 0004651 Ing. Pavel Janků
42 0202332 Ing. Jiří Soukup
43 0202299 Ing. Jiří Škrleta
44 0102015 Ing. Martin Hejl
45 1006551 Ing. Petr Málek
46 0010301 Ing. Vít Krejcar
47 0601652 Ing. Monika Kopecká
48 0010161 Ing. Radek Drdla
49 0402635 Jan Koláček
50 1007020 Filip Vaníček
51 1103412 Ing. David Parma
52 1104006 Marek Franko
53 1006573 Ing. Jakub Holásek
54 1006389 Ing. Vladimír Montag
55 1202397 Ing. Vladimír Palík DiS.
56 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
57 1102883 Ing. Radovan Ryška
58 0013433 Ing. Jan Hrachovec
59 0000641 Ing. Jana Hejnalová
60 1101121 Ing. Richard Žák
61 1004522 Ing. Petr Chaloupka
62 0014638 Zdeněk Prejza
63 1102643 Vratislav Bajgar
64 0008691 Ing. Marie Kašová
65 0501372 Pavel Vodrážka
66 0202249 Ing. Lukáš Buk
67 0402375 Ing. Lukáš Černý
68 1200715 Ing. Miroslav Karel
69 0013063 Ing. Stanislav Kozák
70 0009874 Ing. František Smrčka
71 0602193 Ing. Luboš Hanuš
72 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
73 0004966 Ing. Radovan Barsa
74 1102996 Ing. Šárka Pojerová
75 0701088 Josef Smolař
76 1202185 Ing. Miroslav Tichý
77 0100214 Ing. Milan Paleček
78 0012946 Ing. Ondřej Ševčík
79 0402544 Ing. Tereza Matoušková
80 0202432 Jaroslav Kasl
81 0602651 Ing. Jana Bulenová
82 1007203 Ing. Petr Hotař
83 0006821 Milan Bartoloměj
84 1003624 Ing. Eva Cimflová
85 0012080 Ing. Jan Krátký
86 0102359 Bc. Josef Maroušek
87 0602312 Pavel Baraník
88 0008471 Ing. Jiří Dejmek
89 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
90 0005643 Ing. Bohuslav Kubín
91 1400767 Pavel David
92 1202284 Ing. Pavel Slouka
93 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
94 1006674 Ing. Daniel Stráský
95 1202237 Ing. Vladimír Čechák
96 0008236 Miloslav Koubík
97 1007321 Ing. Robin Zelinka
98 1104162 Ing. Daniela Trnková
99 1202340 Ing. Jan Šmída
100 1400251 Michal Vorel
101 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
102 0014840 Petr Havlík
103 0012478 Václav Radechovský
104 0012745 Ing. Miroslav Stráník
105 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
106 0010961 Pavel Vávra
107 0014933 Ivan Strnad
108 0000975 František Kábele
109 0011963 Ing. Petr Neufuss
110 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
111 0015095 Ing. Jan Hošek
112 0010294 Ing. Petr Škola
113 0014536 Ing. Martin Valášek
114 0010307 Ing. Jana Kuřitková
115 0701229 Ing. Martin Vašina
116 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
117 0300801 Ing. Pavel Korima
118 1000721 Ing. Pavel Žilka
119 0011122 Ing. Martin Soustružník
120 0011251 Ing. Ivana Laštovková
121 0014233 Vojtěch Brázda
122 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
123 0402615 Ing. Filip Kail
124 0600995 Martin Šolc
125 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
126 0013555 Ing. David Dvořáček
127 1103271 Ing. Martin Hadamčík
128 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
129 1104279 Jan Ondruš
130 0010915 Ing. Olga Hűbnerová
131 0010933 Ing. Ivana Fialová
132 0003224 Eva Jakubková
133 1101000 Ing. Petr Lyko
134 0300692 Alena Lehečková
135 0002801 Ing. František Smetana
136 1302143 Václav Hladil
137 0009148 Ing. Helena Ducháčová
138 0102356 Ing. Dana Brožová
139 0012723 Zdeněk Fišer
140 0013746 Ing. Rostislav Kulička
141 0010745 Roman Kloubec
142 0202153 Renata Plevačová
143 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
144 1007104 Aleš Bohdanský
145 0010072 Ing. Vlastimil Mrázek
146 0003662 Ing. Martin Jonáš
147 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
148 0012666 Ing. Jan Bízek
149 0501239 Ing. Petr Kadlec
150 0402386 Ing. Tomáš Musil
151 0008446 Ing. Martin Polák
152 0007645 Ing. Miloš Král
153 0010540 Pavel Mošanský
154 0003443 Ing. Libor Hladký
155 0101168 Martin Kolouch
156 1002483 Ing. Eva Sapáková
157 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
158 0501252 Ing. Filip Kučera
159 1100781 Ing. Jan Krőmer
160 0201441 Jiří Beran
161 1202279 Ing. Miroslav Veselý
162 1001883 doc. Ing. Karel Zlatuška CSc.
163 1102777 Ing. Pavel Kaluža
164 0401981 Ing. Václav Marvan
165 0401848 Ing. Miroslav Váňa
166 1102124 Zbyněk Šmeidler
167 1302401 Ing. Martin Běťák
168 0402614 Dan Kazimír
169 0601574 Ing. Martin Vais
170 0201916 Ing. Lukáš Páník
171 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
172 0201854 Ing. Ota Heller
173 0010699 Tomáš Pilík DiS.
174 1103312 Ing. David Adámek
175 0010121 Ing. Jan Nosek
176 0014904 Ing. Jakub Jirků
177 1006359 Ing. Pavel Uher
178 1003903 Štefan Poljak
179 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
180 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
181 1006834 Mgr. Petr Bláha
182 0100537 Ing. Vladimír Konrád
183 0011331 Jiří Růžička
184 0201389 Ing. Patrik Schuppler
185 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
186 1005839 Ing. Jana Lukášková
187 0501488 Ing. Štefan Krahulec
188 0013513 Ing. Radek Šedivý
189 1003178 Ing. Petr Strnad
190 1006456 Bc. Jaroslav Lukáš
191 0701718 Zbyněk Ryzner
192 0002720 Tomáš Voborský
193 1301537 Ing. Karel Vítek
194 0202452 Ing. Libuše Schupplerová
195 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
196 1104031 Ivo Bůžek
197 0102235 Ing. Jitka Hovorková
198 0602950 Milan Suchochleb
199 0013336 Ing. Richard Lupoměský
200 1302374 Bc. Oto Bachůrek
201 0101680 Irena Randusová