Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů

Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů

V minulých dnech byla Ministerstvem kultury vyhlášena Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program, Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Tato výzva je časově omezená a bude uzavřena dne 15. 9. 2008. Pokud byste měli zájem, najdete více informací na http://www.kultura-evropa.eu/default.aspx
01. 09. 2008