Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výzva pro autorizované osoby

Výzva pro autorizované osoby

ČKAIT se chce aktivně zapojit do úpravy statických norem – eurokódů (EC). Zejména pro inženýry statiky jejich zavedením vznikla řada problémů. Je v našem zájmu, aby se zjednodušily a upravily zejména postupy podle národních příloh, což chceme iniciovat.

Vyzýváme proto odborníky z celé republiky, kteří jsou aktivně činní a měli by chuť se do takové činnosti zapojit, aby se přihlásili do práce v příslušné komisi. Komise vytipuje oblasti, které jsou z pohledu praxe nevyhovující a ve spolupráci s příslušným ministerstvem a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bude usilovat o rozumnou úpravu, resp. zjednodušení příslušného předpisu.

V případě Vašeho zájmu se přihlašte u příslušné oblastní kanceláře.

Ing. Robert Špalek
místopředseda ČKAIT

06. 03. 2012