Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vzduchotěsnost obálky NZEB a nové předpisy - seminář

Vzduchotěsnost obálky NZEB a nové předpisy - seminář

Přednášející: Mgr. Stanislav Paleček 

Anotace: Již od roku 1973 po prvním ropném šoku se svět více či méně snaží snižovat svou energetickou náročnost. Budovy stojí za 40% globální energetické spotřeby. Zvyšování tepelného odporu obálky není dostatečně účinné bez vzduchotěsné obálky a má svá prostorová omezení. Další snižování spotřeby na vytápění/chlazení nelze dosáhnout bez mechanického větrání s rekuperací tepla. Tato technologie vyžaduje bezvýhradně těsnou obálku větraného prostoru. Současné a budoucí NZEB se bez kontrolované těsnosti rekuperačně větraného obytného prostoru neobejdou. Členské státy EU a stejně tak i ČR mají legislativně ukotvené požadavky na těsnost budov a metodiky jejího stanovení. Seznamme se nimi. Stejně tak stavební materiály pro výstavbu úsporných budov jsou rozmanité a stejně různá je i jejich použitelnost v tvorbě vzduchotěsných opatření.

Program:

  1. Stavebně fyzikální důvody
  2. Předpisy a metodiky
  3. Hlavní vzduchotěsnící vrstva a detaily
  4. Měření vzduchotěsnosti

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 23.11.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23112023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013777 Ing. Jiří Dvořák
2 0005446 Ladislav Novotný