Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Termín konání:
12.09.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.  Účastníci budou v rámci programu seznámeni se základními pojmy věcných práv v občanském zákoníku a způsobem, jak s těmito právy pracovat v řízeních podle stavebního zákona. Posluchačům bude vyložen rozdíl mezi soukromým právem a právem veřejným, dále bud pozornost věnována pojmu stavba a jejímu rozdílnému pojetí dle stavebního zákona a občanského zákoníku,  věcným právům a jejich vazbě na účastenství v řízeních dle stavebního zákona. Dále budou vysvětleny principy vztahující s k veřejným seznamům a k souhlasu vlastníka dle § 187 stavebního zákona. Ve výkladu nebude chybět zaměření na praktické problémy, se kterými přicházejí stavební úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů. Vzdělávací program bude reflektovat znění nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.

Program:

I. blok: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona – zásady soukromého práva, rozdíl mezi právem veřejným a soukromým

II. blok: Věci a jejich rozdělení – věci movité a nemovité

III. blok: Pojem stavby – rozdíl mezi stavbou podle soukromého a veřejného práva, stavba jakou součást pozemku, stavba dočasná, související přechodná ustanovení

IV. blok: Absolutní majetková práva – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové vlastnictví, věcná práva k cizím věcem

V. blok: Veřejné seznamy – zásada materiální publicity, poznámka rozepře

VI. blok: Omezení vlastnického práva, rozhrady, nezbytná cesta

VII. blok: Věcná práva ve vazbě na účastenství v řízení podle stavebního zákona

VIII. blok: Souhlas vlastníka podle § 187 stavebního zákona

IX. blok: Vedení správního řízení s neznámým vlastníkem – aktuální stav s ohledem na uplynutí 10 let od účinnosti občanského zákoníku

X. blok: Diskuze, dotazy

Přednášející:

Mgr. Jaroslava Milerová

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

Bc. Jana Čambalová - administrativní podpora akcí OK Praha, tel.: 227 090 131, e-mail: prahaczv@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

 

 

 

Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007317 Ing. Jana Macků
2 1007243 Ing. Radim Švajda
3 0202056 Jiří Aulík
4 0201347 Ing. Josef Houška
5 0015320 Ing. Alex Podgornych
6 0602982 Ing. Radka Škaldová
7 1005578 Ing. Iva Šilhanová
8 0602989 Ing. Jiří Fíla Ph.D.
9 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
10 0202053 Bc. Jiří Rubáš
11 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
12 0015335 Ing. Stanislav Rada
13 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
14 0010933 Ing. Ivana Fialová
15 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
16 1100094 Ing. Ivo Čech
17 1006579 Ing. Petr Vedra
18 0009069 Ing. František Kačaba
19 0013123 Ing. Karel Smejkal
20 0010307 Ing. Jana Kuřitková
21 1000189 Ing. Jan Beneš
22 0015086 Ing. Jaromír Jirků
23 0601784 Ing. Regina Reisingerová
24 0500180 Ing. Jiří Žižka
25 1301844 Ing. Tomáš Macík
26 1005680 Ing. Karel Vlček
27 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
28 0501374 Pavla Neumannová
29 0010828 Ing. Lenka Jakšová
30 0012059 Ing. Vít Dolejší
31 1004120 Ing. Tomáš Baše
32 0301085 Ing. Iva Kocelská Pechoušová
33 1007494 Ing. Pavel Blažek
34 1005457 Ing. Simona Aberlová
35 1003401 Ing. Michal Gregor
36 0010598 Josef Vencl
37 0010923 Ing. Martin Karpinský
38 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
39 1006925 Ing. Petr Čevela
40 0000863 Ing. Josef Prošek
41 1302066 František Hruboň
42 0402699 Vojtěch Švarc DiS.
43 1202281 Ing. Jana Paloncý
44 1104376 Ing. Drahomír Gromotovič
45 1004412 Ing. Iva Ručná
46 1104157 Ing. Angelika Struziaková
47 1301031 Zdeněk Kaňa
48 0102799 Ing. Jiří Křemen
49 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
50 1301339 Eva Blažková
51 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
52 1103097 Ing. Petr Ščotka
53 0301608 Kristýna Knapová
54 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
55 1007183 Bc. Josef Šafránek
56 0007492 Ing. Petr Lukáš
57 1202497 Martin Baše
58 0402386 Ing. Tomáš Musil
59 0201590 Ing. Marcela Domanická
60 0401314 Ing. Pavel Štětka
61 0012861 Ing. Petr Domanský
62 1003448 Ing. Miroslav Němčák
63 0014385 Ing. Miroslav Filip
64 1102112 Ing. Daniel Kozel
65 1100334 Ing. Tomáš Trčka
66 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
67 0202507 Jan Leinhäupel