Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - seminář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - seminář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.  Účastníci budou v rámci programu seznámeni se základními pojmy věcných práv v občanském zákoníku a způsobem, jak s těmito právy pracovat v řízeních podle stavebního zákona. Posluchačům bude vyložen rozdíl mezi soukromým právem a právem veřejným, dále bud pozornost věnována pojmu stavba a jejímu rozdílnému pojetí dle stavebního zákona a občanského zákoníku,  věcným právům a jejich vazbě na účastenství v řízeních dle stavebního zákona. Dále budou vysvětleny principy vztahující s k veřejným seznamům a k souhlasu vlastníka dle § 184a stavebního zákona. Ve výkladu nebude chybět zaměření na praktické problémy, se kterými přicházejí stavební úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.

Program:

  1. blok: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona – zásady soukromého práva, rozdíl mezi právem veřejným a soukromým
  2. blok: Věci a jejich rozdělení – věci movité a nemovité
  3. blok: Pojem stavby – rozdíl mezi stavbou podle soukromého a veřejného práva, stavba jakou součást pozemku, stavba dočasná, související přechodná ustanovení
  4. blok: Absolutní majetková práva – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové vlastnictví, věcná práva k cizím věcem
  5. blok: Veřejné seznamy – zásada materiální publicity, poznámka rozepře
  6. blok: Omezení vlastnického práva, rozhrady, nezbytná cesta
  7. blok: Věcná práva ve vazbě na účastenství v řízení podle stavebního zákona
  8. blok: Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
  9. blok: Vedení správního řízení s neznámým vlastníkem – postup stavebního úřadu, určení opatrovníka, vydání rozhodnutí
  10. blok: Diskuze, dotazy

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 12.9. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012164 Lubomír Mrštný
2 0013287 Pavel Fotr
3 0010693 Ing. Libor Perník
4 0002357 Ing. Josef Stanislav
5 0013268 Ing. Nikola Vrzalová
6 0013200 Zdeněk Štěch
7 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
8 0301460 Bc. Lukáš Sháněl