Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem webináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona
 • zásady soukromého práva
 • věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu)
 • zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
 • absolutní majetková práva
 • veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity
 • vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám
 • věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena
 • spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví
 • souhlas vlastníka podle § 184a SZ
 • diskuze, dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 6. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 5. 6. 2020 v 10:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
188
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400963 Ing. Antonín Wachtel
2 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
3 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
4 1102303 Ing. Libor Knop
5 0007708 Václav Klaboch
6 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
7 1301848 Jaroslav Baránek
8 1004778 Jan Ros
9 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
10 0600516 Ing. Jan Maurer
11 1006873 Ing. Alojz Papp
12 1302110 Ing. Tomáš Kročil
13 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
14 0301189 Petr Balák
15 0007656 Martin Havel
16 1103043 Ing. Stanislav Smiga
17 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
18 1202116 Bc. Vít Malý
19 1003178 Ing. Petr Strnad
20 1006787 Ing. Petr Pavlíček
21 0600371 Ing. Miroslav Možíš
22 0102299 Ing. Michal Šedivý
23 1302299 Ing. Martin Pohanka
24 1001687 Ing. Petr Hájek
25 1006202 Milan Horňák
26 0701630 Pavel Pilař
27 0600782 Ing. Miloš Martinec
28 0501368 Ing. Věra Vanerová
29 1302138 David Liška
30 1101748 Josef Zahel
31 0013610 Ing. Vladimír Starý
32 0500963 Ing. Jaroslav Urban
33 0006941 Ing. Jaroslav Čech
34 1300486 Ing. Marek Hasoň
35 0301236 Ing. Marcela Doležalová
36 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
37 1400569 Ing. Pavel Vostal
38 1301425 Ing. Radek Bartošík
39 0102051 Miroslav Běle
40 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
41 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
42 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
43 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
44 0012649 Ing. Vojtěch Kaksa
45 0101559 Ing. Radek Falář
46 1400375 Dana Gotvaldová
47 0010276 Ing. Jan Vybíral
48 3000176 Ing. Šimon Stupák
49 1200938 Libor Lecián
50 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
51 1005659 Ing. Radomír Hošek
52 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
53 1201524 Ing. Miroslav Jurka
54 0012299 Ing. Jiří Velebil
55 0003571 Ing. Miroslav Kluc
56 0008388 Ing. Filip Nehonský
57 0013390 Ing. Ondřej Machek
58 0701376 Ing. Milan Svoboda
59 0602695 Ing. Martin Oliva
60 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
61 1001144 Ing. Pavla Mezerová
62 0102449 Ing. Alena Pinkerová
63 0010293 Petr Pospíchal
64 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
65 1005824 Ing. Ondřej Gaudl
66 1000392 Ing. Miloš Černý
67 0013944 Ing. Lucie Prošková
68 0000863 Ing. Josef Prošek
69 0701499 Ing. Jana Vogelová
70 0602563 Ing. Jan Sekanina
71 0013360 Ing. Pavel Šimůnek
72 0201658 Ing. Michal Pojer
73 1003448 Ing. Miroslav Němčák
74 0602395 Ing. Martina Konášová
75 1004081 Ing. Martin Hlavoň
76 0013219 Ing. Mária Vaňková
77 1302253 Ing. David Zapletal
78 0010690 Ing. Jakub Jirák
79 1004897 Ing. David Lapčík
80 0004494 Ing. Karel Chorvát
81 0011693 Ing. Antonín Novák
82 0004108 Zdeněk Pýcha
83 0700505 Antonín Odvárka
84 1300805 Ing. Petr Dufka
85 0007695 Ing. Marie Wolfová
86 1000877 Hana Kocourková
87 0401142 Milan Strauss
88 0601868 Pavel Koutný
89 0400354 Ing. František Podliska
90 0300692 Alena Lehečková
91 0010633 Ing. Jan Vacík
92 0102137 Ing. Šárka Janurová
93 0401800 Ing. Jan Jirásek
94 0102015 Ing. Martin Hejl
95 1201154 Ing. Jan Slivka
96 1103548 Ing. Václav Šimek
97 1005293 Ing. Roman Skoták
98 0010699 Tomáš Pilík DiS.
99 0010401 Igor Stařecký
100 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
101 1103714 Ing. Petr Blažek
102 1100980 Ing. Jiří Kalvach
103 0101638 Ing. Marie Buzková
104 0007053 Jaroslava Kotalová
105 0002302 Lumír Kotal
106 1201593 Ing. Ivo Vzatek
107 1001076 Stanislav Pergler
108 0013429 Ing. Markéta Šedivá
109 0003487 František Čermák
110 0011778 Ing. Jana Školová
111 1006904 Ing. Matěj Fikar
112 0602504 Ing. Martin Hynek
113 0202019 Ing. Jan Cikán
114 1301777 Ing. Pavel Zapletal
115 1302374 Bc. Oto Bachůrek
116 0000641 Ing. Jana Hejnalová
117 0601358 Ing. Irena Chmelařová
118 0013919 Ing. Petr Pospíšil
119 0007696 Ing. Roman Kučera
120 0006802 Ing. Petr Pavlíček
121 1103936 Ing. Viktor Pelikán Ph.D.
122 0013286 Michal Kubička
123 0202294 Ing. Marek Hořan
124 1100286 Dagmar Lančová
125 1103763 Ing. Kateřina Šípková
126 0008659 Ing. Tomáš Bukovský
127 0202132 Ing. Petra Dlouhá
128 0701044 Josef Čech
129 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
130 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
131 0200797 Ing. Petr Kocman
132 1301734 Ing. Pavlína Pelčáková
133 0011644 Ing. Jiří Křivský
134 1102234 Ing. Břetislav Piprek
135 0014307 Ing. Martin Balún
136 0005799 Ing. Tomáš Doležal
137 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
138 0701265 Jiří Mojžíš
139 1201311 Ing. Klára Dvořáková
140 0008716 Ing. Leonid Krylov
141 1201435 Ing. Leopold Kulhánek
142 1400332 Ing. Jitka Nováková
143 0012625 Ing. Filip Jiřičný
144 1003797 Ing. Pavel Hovorka
145 1200748 Ing. Milan Vybíral
146 0012652 Ing. Pavel Rek
147 1202009 Ing. Pavel Svoboda
148 0100852 Ing. Luboš Drachovský
149 0700959 Ing. Božena Slavíčková
150 1103280 Ing. Martin Langer
151 0013328 Ing. Pavel Přibyl
152 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
153 1006346 Ing. Jan Špatný
154 0014131 Aleš Bubeníček
155 0003224 Eva Jakubková
156 1102511 Ing. Zbyněk Volf
157 0200078 Ing. Jan Cikán
158 0011718 Ing. Pavel Kutheil
159 1002168 Ing. Pavel Rohánek
160 0010389 Michal Souček
161 0013227 Dušan Čepil
162 1104073 Ing. Martin Tešnar
163 1301844 Ing. Tomáš Macík
164 0602150 Ing. Josef Matoušek
165 1200533 Ing. Pavel Grňa
166 1301495 Ing. Jiří Štěrba
167 1001908 Ing. Eva Janáčková
168 1201635 Roman Vašina
169 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
170 1103734 Ing. Libor Téma
171 1103910 Ing. Jiří Mašek
172 0013670 Petr Bareš
173 0701347 Ing. Ladislav Bis
174 0602602 Ing. Eva Blažková
175 1100562 Ing. Ivo Bednář
176 0013134 Ing.arch. Lenka David
177 0202264 Ing. Richard Horký
178 0500227 Ing. Stanislav Říha
179 0701122 Ing. Šárka Stačinová
180 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
181 1004732 Ing. Monika Škutová
182 1007023 Ing. Petr Veselka
183 1007025 Ing. František Kojan
184 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
185 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
186 1103405 Ing. Petr Chroboček