Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem webináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona;
 • zásady soukromého práva; věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu);
 • zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby;
 • absolutní majetková práva;
 • veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity; vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám; věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena;
 • spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví;
 • souhlas vlastníka podle § 184a SZ;
 • diskuze, dotazy.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: WEBMASTER@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 5. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen polovinou bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
145
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0401314 Ing. Pavel Štětka
2 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
3 1006259 Ing. Ondřej Krejza
4 0007708 Václav Klaboch
5 1104031 Ivo Bůžek
6 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
7 0010861 Ing. Martin Ivan
8 0009069 Ing. František Kačaba
9 0001103 Ing. Luboš Kotlář
10 0014517 Mgr. Ing. Ondřej Kupa
11 0009347 Ing. František Marek
12 0009736 Ing. Pavel Beránek
13 0003365 Ing. Miloslav Cinibulk
14 0006821 Milan Bartoloměj
15 0002246 Miroslav Bečvář
16 0202153 Renata Plevačová
17 0101638 Ing. Marie Buzková
18 0101168 Martin Kolouch
19 0009180 Ing. Radek Dědina
20 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
21 1102483 Ing. Michal Valoušek
22 0009541 Ing. Karel Kozel
23 0700993 Ing. Zdeněk Mládek
24 0009060 Milan Janeček
25 1101085 Drahomíra Šidlová
26 0004919 Ing. Petr Unger
27 0202327 Ing. Dušan Martiniak
28 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
29 1006236 Ing. Martin Fric
30 1003425 Ing. Petr Kadič
31 1102848 Miroslava Vaculíková
32 1101462 Roman Otisk
33 1100339 Ing. Jiří Homolka
34 0601868 Pavel Koutný
35 1400435 Ing. Jana Teplá
36 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
37 1300052 Ing. Petr Koukolíček
38 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
39 0501368 Ing. Věra Vanerová
40 0010574 Ing. Jiří Jelínek
41 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
42 1104194 Ing. Jiří Havlíček
43 0200840 Ing. Jan Černý
44 0007178 Ing. Ilona Líkařová
45 0202082 Ing. Vít Pospíšil
46 0008609 Ing. Miroslav Böhm
47 0013390 Ing. Ondřej Machek
48 1007112 Ing. Ondřej Vlach
49 0600731 Ing. Vladislav Jána
50 0014486 Ing. Michal Netík
51 0012716 Tomáš Křepela
52 1006573 Ing. Jakub Holásek
53 1101916 Ing. Zbyněk Richter
54 1006574 Ing. Tomáš Holásek
55 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
56 1004089 Ing. Otakar Mikulka
57 0300772 Petr Pařízek
58 1100286 Dagmar Lančová
59 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
60 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
61 1003093 Ing. Rostislav Bílek
62 1003735 Ing. Marek Hladný
63 0005324 Jan Jedlička
64 1003005 Ing. Petr Zukal
65 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
66 0008555 Ing. Renata Ševčíková
67 0100342 Ing. Zdeněk Žampa
68 0601574 Ing. Martin Vais
69 0601178 Ing. Eva Gebrtová
70 0014536 Ing. Martin Valášek
71 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
72 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
73 0011561 Martin Diepold
74 0011688 Ing. Věra Čermáková
75 1200167 Ing. Petr Horčička
76 1006468 Ing. Denisa Hrubá
77 1004576 Ing. Karel Škára
78 0601535 Ing. Luděk Horáček
79 0202252 Ondřej Boublík
80 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
81 1005671 Ing. Jakub Kapsa
82 0400354 Ing. František Podliska
83 0003654 Ing. Zdeněk Levý
84 0200390 Ing. Václav Nový
85 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
86 0014520 Ing. Daniel Sedláček
87 0202346 Evžen Veselý
88 0101137 Ing. Pavel Jakeš
89 1104352 Ing. David Niklasch
90 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
91 0200885 Ing. Milan Krejcar
92 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
93 1005189 Ing. Petr Michálek
94 0601836 Jaroslav Nič
95 0501357 Ing. Pavel Sůva
96 1006385 Ing. Ivana Bartošová
97 0401125 Ing. Eduard Bárta
98 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
99 1101748 Josef Zahel
100 1301537 Ing. Karel Vítek
101 1400325 Ing. Milan Pavlištík
102 1006011 Ing. Dagmar Martinková
103 0012435 Jaromír Štursa
104 1006115 Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D.
105 1001444 Ing. Jan Heralecký
106 1101121 Ing. Richard Žák
107 0601467 Ing. Jiří Burda
108 0014464 Ing. Kryštof Toman
109 0007076 Ing. Stanislav Líbal
110 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
111 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
112 1006154 Mario Pakes
113 0014663 Tomáš Kupka DiS.
114 0300801 Ing. Pavel Korima
115 0010933 Ing. Ivana Fialová
116 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
117 1006809 Bc. Tomáš Graca
118 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
119 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
120 1003401 Ing. Michal Gregor
121 1103648 Ing. Martin Staněk
122 1007141 Bc. Jan Filouš
123 0602324 Ing. Jiří Havrda
124 0012103 Ing. Monika Najmanová
125 1006654 Ing. Rostislav Doubek
126 1201746 Ing. Martin Černý
127 1000392 Ing. Miloš Černý
128 0010924 Karel Švejda
129 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
130 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
131 1005621 Ing. Miloš Mach
132 1005620 Ing. Luděk Čech
133 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
134 1002284 Ing. Karen Kylbergerová
135 1103134 Ing. Libor Habrnál
136 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
137 0202361 Ing. Ivo Paulus
138 0013796 Miroslav Láník
139 1301425 Ing. Radek Bartošík
140 1201052 Ing. Peter Melicherík
141 1002391 Ing. Miloš Petrnek
142 0700460 Ing. Jaroslav Moučka
143 1005596 Ing. Martin Jalový
144 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
145 0200643 Ing. Daniela Škubalová
146 0600029 Miroslav Mikule
147 0600298 Ing. Michal Karlík
148 0201390 Ing. Petr Pešek