Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.  Účastníci budou v rámci programu seznámeni se základními pojmy věcných práv v občanském zákoníku a způsobem, jak s těmito právy pracovat v řízeních podle stavebního zákona. Posluchačům bude vyložen rozdíl mezi soukromým právem a právem veřejným, dále bud pozornost věnována pojmu stavba a jejímu rozdílnému pojetí dle stavebního zákona a občanského zákoníku,  věcným právům a jejich vazbě na účastenství v řízeních dle stavebního zákona. Dále budou vysvětleny principy vztahující s k veřejným seznamům a k souhlasu vlastníka dle § 184a stavebního zákona. Ve výkladu nebude chybět zaměření na praktické problémy, se kterými přicházejí stavební úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.

Program:

 1. blok: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona – zásady soukromého práva, rozdíl mezi právem veřejným a soukromým
 2. blok: Věci a jejich rozdělení – věci movité a nemovité
 3. blok: Pojem stavby – rozdíl mezi stavbou podle soukromého a veřejného práva, stavba jakou součást pozemku, stavba dočasná, související přechodná ustanovení
 4. blok: Absolutní majetková práva – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové vlastnictví, věcná práva k cizím věcem
 5. blok: Veřejné seznamy – zásada materiální publicity, poznámka rozepře
 6. blok: Omezení vlastnického práva, rozhrady, nezbytná cesta
 7. blok: Věcná práva ve vazbě na účastenství v řízení podle stavebního zákona
 8. blok: Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
 9. blok: Vedení správního řízení s neznámým vlastníkem – postup stavebního úřadu, určení opatrovníka, vydání rozhodnutí
 10. blok: Diskuze, dotazy

Místo konání: online

Datum konání: 12.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
177
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
2 0007264 Hana Dědičová
3 1005671 Ing. Jakub Kapsa
4 0012478 Václav Radechovský
5 0010933 Ing. Ivana Fialová
6 0014041 Ing. Jan Kott
7 0602526 Bc. Ondřej Pešek
8 1005839 Ing. Jana Lukášková
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 0013715 Ing. arch. Filip Müller
11 0202043 Ing. Václav Bohatý
12 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
13 0601823 Ing. Petr Molnár
14 0401276 Roman Hladík
15 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
16 0602504 Ing. Martin Hynek
17 0402546 Richard Wenzel
18 0014360 Ing. Oksana Kvachan
19 0101168 Martin Kolouch
20 0012062 Milan Valeš
21 0012059 Ing. Vít Dolejší
22 1004358 Ing. Pavel Marek
23 0009069 Ing. František Kačaba
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0500446 Václav Svoboda
26 0013795 Jiří Macourek
27 0013034 Roman Pos
28 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
29 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
30 0014594 Ing. Vladimír Koutník
31 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
32 1007132 Ing. Radim Hubený
33 0102327 Bc. Michal Štolba
34 0402411 Ing. Vít Ondráček
35 0003224 Eva Jakubková
36 0012377 Ing. Iva Bradićová
37 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
38 0014547 Ing. Jan Linhart
39 0402572 Petr Kolář DiS.
40 1102643 Vratislav Bajgar
41 1007052 Ing. Martin Ambros
42 0402566 Jan Vitner
43 0012861 Ing. Petr Domanský
44 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
45 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
46 1100742 Ing. Josef Waclawek
47 1100665 Ing. Janina Wilkonská
48 1101462 Roman Otisk
49 0201666 Blanka Purkartová
50 1103418 Ing. Jan Lukáš
51 3000405 Mgr inž. Wojciech Włodzimirski
52 1104392 Eduard Tomanek
53 1100261 Ing. Ivo Helbich
54 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
55 0202153 Renata Plevačová
56 0000641 Ing. Jana Hejnalová
57 0005482 Ing. Tomáš Leiss
58 0007313 Ing. Stanislav Müller
59 0010767 Ing. Marián Múdry
60 0010249 Miroslav Beran
61 0011146 Ing. Lubor Sedlák
62 0701493 Roman Bednář
63 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
64 0014558 Ing. Jan Macura
65 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
66 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
67 0202442 Ing. Martin Pleskač
68 1006424 Ing. Jiří Kopecký
69 1200656 Alois Večeřa
70 0013555 Ing. David Dvořáček
71 0301532 Ing. Antonín Knop
72 0014507 Tomáš Fodrán
73 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
74 0014005 Ing. Renata Kristianová
75 0014579 Ing. Kateřina Siblíková
76 0300772 Petr Pařízek
77 0013790 Ing. Martin Kroupa
78 0402162 Ing. Blanka Všetečková
79 0102490 Ing. Ondřej Kokeš
80 0100050 Ing. Jiří Straka
81 0501368 Ing. Věra Vanerová
82 1007038 Ing. Dušan Hradil
83 0601910 Ing. Petr Vrábel
84 0300902 Ing. Jana Řezníková
85 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
86 0402092 Marek Güttner
87 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
88 1301425 Ing. Radek Bartošík
89 0012719 Ing. Roman Květoň
90 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
91 0009541 Ing. Karel Kozel
92 0014400 Bc. Pavel Čejka
93 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
94 0102339 Ing. Aleš Schier
95 0700579 Ing. Pavel Slezák
96 0004017 Ing. Božena Rusová
97 0013390 Ing. Ondřej Machek
98 0301379 Bc. Michal Pašava
99 0301510 Ing. et Ing. Miroslav Kadlec
100 1001318 Ing. Libor Řehoř
101 0300801 Ing. Pavel Korima
102 0007516 Ing. Josef Doleček
103 0012823 Attila Kis
104 0013402 Ing. Pavel Nováček
105 0004997 Ing. Aleš Voženílek
106 1302066 František Hruboň
107 0701411 Ing. David Jehlička
108 0013256 Tomáš Kopřiva
109 0015028 Ing. Jakub Klement
110 0014576 Ing. Hana Buchnarová
111 0011561 Martin Diepold
112 0003473 Ing. Alexandra Michaličková
113 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
114 0004764 Ing. Jan Bauer
115 0012813 Ing. Pavel Havlena
116 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
117 0014796 Ing. Martin Lukeš
118 0010307 Ing. Jana Kuřitková
119 0013788 Ing. Jiří Maleček
120 0014850 Petr Vobejda
121 0008451 Ing. Jiří Plichta
122 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
123 0012416 Ing. Petr Adam
124 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
125 1001076 Stanislav Pergler
126 0012797 Ing. Libor Kouřík
127 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
128 0012498 Ing. Jiří Šesták
129 0013907 Ing. Vít Zelikov
130 0009060 Milan Janeček
131 0000162 Ing. Alexander Mudrák
132 0013571 Radek Šuch
133 0007492 Ing. Petr Lukáš
134 1004979 Ing. Ilona Janíková
135 0006661 Ing. Radim Kotrbatý
136 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
137 0008446 Ing. Martin Polák
138 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
139 0009946 Tomáš Sobotka
140 0009945 Petr Feist
141 0301571 Bc. Miroslav Sýkora
142 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
143 0202379 Ing. Petr Blažek
144 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
145 0012991 Ing. Michal Čížek
146 0014326 Ing. Petr Holan
147 0009688 Ing. Jiří Sudík
148 1003526 Ing. Jitka Fraňková
149 0008569 Ing. Martin Butor
150 0011086 Ing. Ladislav Jirků
151 0401900 Ing. Ladislav Novák
152 0601881 Ing. Libor Žilka
153 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
154 0014768 Josef Lebeda
155 0013979 Ing. Peter Borik
156 0003795 Ing. Vladimír Volráb
157 0600821 Ing. Jiří Strnad
158 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
159 1005094 Ing. Gabriela Nováková
160 1301537 Ing. Karel Vítek
161 1200914 Ing. Petr Pilař
162 0601393 Zbyněk Černý
163 0701347 Ing. Ladislav Bis
164 0014877 Ing. Vítězslav Skalák
165 0202361 Ing. Ivo Paulus
166 0014421 Václav Ferdinand
167 0101216 Jiří Urbánek
168 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
169 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
170 1202038 Ing. Antonín Novák
171 0011331 Jiří Růžička
172 0010464 Ing. Ivana Matějková
173 0009373 Ing. Radovan Kosík
174 0201674 Ing. Marek Weishäupl
175 1003214 Ing. František Mareček
176 0014929 Ing. Marcel Poštek