Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.  Účastníci budou v rámci programu seznámeni se základními pojmy věcných práv v občanském zákoníku a způsobem, jak s těmito právy pracovat v řízeních podle stavebního zákona. Posluchačům bude vyložen rozdíl mezi soukromým právem a právem veřejným, dále bud pozornost věnována pojmu stavba a jejímu rozdílnému pojetí dle stavebního zákona a občanského zákoníku,  věcným právům a jejich vazbě na účastenství v řízeních dle stavebního zákona. Dále budou vysvětleny principy vztahující s k veřejným seznamům a k souhlasu vlastníka dle § 184a stavebního zákona. Ve výkladu nebude chybět zaměření na praktické problémy, se kterými přicházejí stavební úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.

Program:

 1. blok: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona – zásady soukromého práva, rozdíl mezi právem veřejným a soukromým
 2. blok: Věci a jejich rozdělení – věci movité a nemovité
 3. blok: Pojem stavby – rozdíl mezi stavbou podle soukromého a veřejného práva, stavba jakou součást pozemku, stavba dočasná, související přechodná ustanovení
 4. blok: Absolutní majetková práva – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové vlastnictví, věcná práva k cizím věcem
 5. blok: Veřejné seznamy – zásada materiální publicity, poznámka rozepře
 6. blok: Omezení vlastnického práva, rozhrady, nezbytná cesta
 7. blok: Věcná práva ve vazbě na účastenství v řízení podle stavebního zákona
 8. blok: Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
 9. blok: Vedení správního řízení s neznámým vlastníkem – postup stavebního úřadu, určení opatrovníka, vydání rozhodnutí
 10. blok: Diskuze, dotazy

Místo konání: online

Datum konání: 12.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
2 0007264 Hana Dědičová
3 1005671 Ing. Jakub Kapsa
4 0012478 Václav Radechovský
5 0010933 Ing. Ivana Fialová
6 0014041 Ing. Jan Kott
7 0602526 Bc. Ondřej Pešek
8 1005839 Ing. Jana Lukášková
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 0013715 Ing. arch. Filip Müller
11 0202043 Ing. Václav Bohatý
12 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
13 0601823 Ing. Petr Molnár
14 0401276 Roman Hladík
15 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
16 0602504 Ing. Martin Hynek
17 0402546 Richard Wenzel
18 0014360 Ing. Oksana Kvachan
19 0101168 Martin Kolouch
20 0012062 Milan Valeš
21 0012059 Ing. Vít Dolejší
22 1004358 Ing. Pavel Marek
23 0009069 Ing. František Kačaba
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek