Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

World Engineers Convention - WEC 2023

World Engineers Convention - WEC 2023

7th World Engineers Convention 2023, Czech Republic


Praha bude poprvé v historii pořadatelství hostit Světový inženýrský konvent (World Engineers Convention). Jde o nejvýznamnější aktivitu Světové federace inženýrských organizací (the World Federation of Engineering Organizations - WFEO), která je pořádána každé čtyři roky v různých kontinentech jako největší světové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, mediální a politické sféry s počty účastníků více než 3000.

Hlavním záměrem 7. konventu WEC 2023 je zdůraznit klíčovou roli inženýrů, techniků, vědců a všech zainteresovaných lidí přispívající k řešení nejkritičtějších globálních problémů lidstva a k dosažení cílů udržitelného rozvoje deklarovaných OSN v “UN Sustainable Development Goals“.

Český WEC 2023 si klade za cíl ukázat nejvyspělejší současné a budoucí technologie založené na využití převratných vynálezů v kybernetice, robotice a umělé inteligenci a jejich současných a budoucích aplikací v oblastech energetiky, dopravy, průmyslu, životního prostředí, chytrých měst a regionů, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou a potravinami, omezování vlivu klimatických změn a prevence proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Významnou součástí konventu bude také důraz na inovace vzdělávání a celoživotního profesního kariérního cyklu inženýrů s důrazem na mladou generaci a ženy v inženýrství a vědě.

Místo: 5. května 1640/65, Prague 4 - www.praguecc.cz
Termín: 9. - 15. říjen 2023
Klíčová témata:
 1. New Solutions for Energy
 2. Smart Cities, Concept of Urbanization
 3. Engineering Approach to Environment Protection
 4. Engineering Education and Continuing Professional Development
 5. Green Transport
 6. Safe Digital World
 7. Innovative Technologies in Industry
 8. Engineering in Health Care
 9. Food and Fresh Water Supply
 10. Natural and Industrial Disasters Prevention
 11. Climate Change Mitigation and Adaptation
 12. From the Earth to the Universe
 13. Young Engineers Forum
 14. Women in Science and Engineering

Program
Termín
-