Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

X. Dopravní konference

X. Dopravní konference

Místo konání - Kongresové centrum, Palác Pardubice

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

Program konference

Termín
Celková kapacita
100
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 97
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0700123 Milan Mňuk
2 1400643 Bc. Jan Hyliš
3 0700887 Jaromír Šmíd