Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

XI. Dopravní konference

XI. Dopravní konference

Konference

8.9.2022 od 12:00 hod - viz program: https://dksv.cz/dopravni-konference-program/
Místo konání - Kongresové centrum, Palác Pardubice

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

Termín
Celková kapacita
25
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 19
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201979 Ing. Jan Březina
2 0701516 Pavel Polák DiS.
3 0701107 Ing. Jiří Srb
4 0700123 Milan Mňuk
5 0000025 Ing. Vlastimil Moucha
6 0701086 Ing. Radim Loukota