Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zajištění bezpečnosti mostů v ČR – mýty a fakta z pohledu odborníků ČKAIT

Zajištění bezpečnosti mostů v ČR – mýty a fakta z pohledu odborníků ČKAIT

Připravujeme tiskovou konferenci Zajištění bezpečnosti mostů v ČR – mýty a fakta z pohledu odborníků ČKAIT

Dům ČKAIT, 31. 10. 2018, čas konání od 10.00 do 11.00 hodin.

Program:
Úvodní slovo: Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT
Odborná část:
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng. - Návrh, působení a poruchy mostních kontrukcí v celoživotním cyklu
Ing. Václav Mach - Postupy při odstraňování poruch a závad na mostních konstrukcích
Ing. Robert Špalek a Ing. Stanislav Rada - Havárie předpjatého, příhradového, betonového vazníku
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - Systém kontroly mostů v ČR jako nástroj pro zajištění jejich bezpečnosti
Závěrečné slovo: Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT

Další informace najdete v pozvánce

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

22. 10. 2018