Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb 1 - seminář

Zakládání staveb 1 - seminář

Přednášející: Doc. Ing. Jan Masopust, CSc, ČVUT Praha, Fakulta stavební

Anotace:  Seminář určený pro projektanty, stavební dozory a investory bude rozdělen na 2 části, z nichž první bude věnována obecné problematice geotechnického návrhu stavebních konstrukcí a dle zásad platné evropské normy ČSN EN 1997-1. V této první části budou probrány obecné zásady geotechnického návrhu, nutné podklady pro geotechnický návrh, činnost technických dozorů na stavbě a problematika plošných základů.

Program: 

  • obecné geotechnické zásady,
  • norma ČSN EN 1997-1 (Eurokód 7)
  • podklady potřebné pro návrh zakládání,
  • chyby a nedokonalosti v současných geotechnických průzkumech,
  • základní principy návrhů geotechnických konstrukcí, (Eurokód 7, ČSN 731001),
  • plošné základy (technologii provádění, návrh a posouzení 1. a 2. mezního stavu), příklady,
  • doporučený postup pro technické dozory pro přejímání zákl. spáry,
  • autorský dozor na stavbách.

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 14.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský 
 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 14102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 6.10.2021

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 58
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201277 Ing. Ivan Rys
2 0008743 Mgr. Přemysl Urban
3 0003515 Zdeněk Voska
4 0010590 Ing. Karel Mikeš Ph.D.
5 0008664 Ing. Petr Řehák
6 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
7 0013134 Ing.arch. Lenka David
8 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
9 0012719 Ing. Roman Květoň
10 0000129 Ing. Libor Pokorný