Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb 1 - seminář

Zakládání staveb 1 - seminář

Přednášející: Doc. Ing. Jan Masopust, CSc, ČVUT Praha, Fakulta stavební

Anotace:  Seminář určený pro projektanty, stavební dozory a investory bude rozdělen na 2 části, z nichž první bude věnována obecné problematice geotechnického návrhu stavebních konstrukcí a dle zásad platné evropské normy ČSN EN 1997-1. V této první části budou probrány obecné zásady geotechnického návrhu, nutné podklady pro geotechnický návrh, činnost technických dozorů na stavbě a problematika plošných základů.

Program: 

  • obecné geotechnické zásady,
  • norma ČSN EN 1997-1 (Eurokód 7)
  • podklady potřebné pro návrh zakládání,
  • chyby a nedokonalosti v současných geotechnických průzkumech,
  • základní principy návrhů geotechnických konstrukcí, (Eurokód 7, ČSN 731001),
  • plošné základy (technologii provádění, návrh a posouzení 1. a 2. mezního stavu), příklady,
  • doporučený postup pro technické dozory pro přejímání zákl. spáry,
  • autorský dozor na stavbách.

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 14.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský 
 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 14102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 6.10.2021

Termín
Celková kapacita
44
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 26
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008743 Mgr. Přemysl Urban
2 0003515 Zdeněk Voska
3 0010590 Ing. Karel Mikeš Ph.D.
4 0008664 Ing. Petr Řehák
5 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
6 0012719 Ing. Roman Květoň
7 0000129 Ing. Libor Pokorný
8 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
9 1103388 Libor Pištělák
10 0011811 Ing. Petra Babičová
11 0004421 Ing. Kamil Seidl
12 0012132 Ing. Ota Špinka Ph.D.
13 0000387 Ing. Jiří Kohout
14 0014566 Ing. Bc. Robin Vodák
15 0014310 Ing. Radim Hladký
16 1000598 Ing. Vladimíra Hanzlová
17 0006965 Ing. František Stejskal
18 0005101 Ing. Petr Holoubek