Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb 2 - seminář

Zakládání staveb 2 - seminář

Přednášející: Doc. Ing. Jan Masopust, CSc, ČVUT Praha, Fakulta stavební

Anotace: Seminář je určený pro projektanty, stavební dozory a investory bude rozdělen na 2 části, z nichž druhá bude věnována  problematice speciálního zakládání, které v současné době zahrnuje naprostou většinu zakládání staveb jakéhokoliv charakteru (samozřejmě s výjimkou např. rodinných domů).  V této druhé části budou probrány obecné zásady geotechnického návrhu hlubinných základů tvořených pilotami, mikropilotami, kotvami a sloupy tryskové injektáže. V další části bude věnována pozornost problematice pažení stavebních jam a popř. i metodám zlepšování vlastností základové půdy.

Program: 

  • speciální zakládání staveb,
  • piloty, mikropiloty,
  • podzemní stěny,
  • injektované horninové kotvy,
  • klasické a tryskové injektáže,
  • pažení stavebních jam,
  • zlepšování vlastností základové půdy.

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 25.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná do: 21.10.2021

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba