Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb 2 - seminář

Zakládání staveb 2 - seminář

Přednášející: Doc. Ing. Jan Masopust, CSc, ČVUT Praha, Fakulta stavební

Anotace: Seminář je určený pro projektanty, stavební dozory a investory bude rozdělen na 2 části, z nichž druhá bude věnována  problematice speciálního zakládání, které v současné době zahrnuje naprostou většinu zakládání staveb jakéhokoliv charakteru (samozřejmě s výjimkou např. rodinných domů).  V této druhé části budou probrány obecné zásady geotechnického návrhu hlubinných základů tvořených pilotami, mikropilotami, kotvami a sloupy tryskové injektáže. V další části bude věnována pozornost problematice pažení stavebních jam a popř. i metodám zlepšování vlastností základové půdy.

Program: 

  • speciální zakládání staveb,
  • piloty, mikropiloty,
  • podzemní stěny,
  • injektované horninové kotvy,
  • klasické a tryskové injektáže,
  • pažení stavebních jam,
  • zlepšování vlastností základové půdy.

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 25.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 18.10.2021

Termín
Celková kapacita
40
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 25
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010590 Ing. Karel Mikeš Ph.D.
2 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
3 0012719 Ing. Roman Květoň
4 0014430 Pavel Svačina
5 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
6 0010876 Ing. Michal Türk
7 0000129 Ing. Libor Pokorný
8 0004421 Ing. Kamil Seidl
9 0012132 Ing. Ota Špinka Ph.D.
10 0000900 Ing. Aleš Jungmann
11 0013451 Ing. Jiří Janků
12 0006965 Ing. František Stejskal
13 0011811 Ing. Petra Babičová
14 0010690 Ing. Jakub Jirák
15 1201239 Ing. Michal Janík