Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základní informace ke kolektivnímu pojištění autorizovaných osob ČKAIT na pojistné období 2013-2015

Základní informace ke kolektivnímu pojištění autorizovaných osob ČKAIT na pojistné období 2013-2015

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) uzavřela pro roky 2013 až 2015 smlouvu s novým pojišťovacím makléřem firmou „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“ a dala jí mandát jednat s dosavadním pojistitelem (ČSOB Pojišťovna) o nových smluvních podmínkách týkajících se skupinového pojištění autorizovaných osob platných od roku 2013. V současné době je výsledný návrh nové pojistné smlouvy projednán a schválen představenstvem ČKAIT a připraven k podpisu. Pro všechny autorizované osoby se tím od 1. 1. 2013 mění nejen zprostředkovatel pojištění, kdy dosavadní makléř firma „Čásenský&Hlavatý“ končí činnost a bude nás zastupovat firma „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“, ale také se zlepšily podmínky smlouvy, které jsou sjednány následovně:

  1. pojistná smlouva pojišťuje činnost všech autorizovaných osob, členů ČKAIT,
  2. pojištění je do výše škody 250 tis.Kč, pro příčiny škody v roce 1993 limit 100tis.Kč v jednom kalendářním roce se spoluúčastí 10 tis.Kč resp.5 tis.Kč,
  3. územní rozsah pojištění je rozšířen na všechny členské státy Evropské unie,
  4. v případě vyčerpání pojistné částky 250 tis.Kč (nebo její části) ve prospěch jedné pojištěné osoby je možné pro zbývající část kalendářního roku si individuelně dokoupit limit 250tis.Kč pro další pojistné události za částkou 1tis. Kč,
  5. prostřednictvím pojišťovacího makléře „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“ se může každá autorizovaná osoba individuelně připojistit na vyšší pojistnou částku, kde pojistná částka základní smlouvy může odpovídat spoluúčasti,
  6. vznik pojistné události oznamuje každá autorizovaná osoba pojišťovacímu makléři, tj. firmě „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“,
  7. jestliže některá osoba ukončí členství v ČKAIT, přestává být pojištěna skupinovou pojistnou smlouvou a tím ztrácí nároky na zpětné hrazení škod, pokud si neuzavře a kontinuálně neplatí udržovací pojistné. Jakákoliv přetržka v placení pojistného znamená okamžité ukončení retroaktivního (zpětného) krytí.

Podrobné údaje o podmínkách pojistné smlouvy budou sděleny zástupcem pojišťovacího makléře „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“na valných hromadách oblastí v průběhu počátku roku 2013.

Originál pojistné smlouvy je uložen v kanceláři ČKAIT a dále je k dispozici u pojišťovacího makléře „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“.

Kontakt na pojišťovacího makléře: m.rak@greco.cz, p.salac@greco.cz

Ing. František Mráz,
místopředseda ČKAIT

29. 11. 2012